dimarts, de febrer 07, 2006

Els mateixos deures, els mateixos drets *

Tots paguen impostos
:
I ningú passa al davant de ningú pel fet de ser immigrant. Ni a Mataró ni enlloc. Espanya s´ha trobat amb un augment de la població immigrada en pocs anys i, durant el Govern del PP, sense cap suport als municipis que estaven més afectats, com el de Mataró.
:
De 539.000 a més d'1.800.000 immigrants.
:
Als que caldria afegir els que tenen situació irregular, que "van crear un gran problema als ajuntaments, ja que era gent que no existia oficialment, però a la que s'havia de donar els mateixos serveis que a la resta de ciutadans", diu Oriol Batista, regidor de Benestar Social i Nova Ciutadania. "Després de la regularització, per primera vegada rebrem diners de l´Estat per compensar la ciutat i els nous veïns vinguts de fora que paguen impostos com abans però a més ara cotitzen a la Seguretat Social". "Qui vingui de fora s'ha d'integrar aquí. Tenen drets, però també deures", recorda l'Alcalde, Joan Antoni Baron.
:
La responsabilitat de l'administració
:
Primer l'Estat ha de fer la feina ben feta. Això ara ja està passant i vol dir planificar quanta gent pot venir. I que pagui els seus impostos com tothom. Qui no tingui permís de treball no es pot quedar. A més, amb el Govern Zapatero s'ha posat més policia a les fronteres, que s´encarrega d'evitar el que va passar durant el Govern del PP, l'entrada massiva d'immigració il·legal. Ara, el nombre de pasteres que arriben a la costa s'han reduït un 40%.
:
Mataró

:
Mataró no es queda enrera. Fa anys que, per unanimitat, s'acorden les accions d'un Pla per a la Nova Ciutadania. A més, els barris que tenen un índex més alt d'immigració tenen un pla de reforma integral que pretén evitar la "guetització" i mantenir el mateix nivell de qualitat de vida a tota la ciutat. "Que tot Mataró sigui Mataró", diu sempre l'Alcalde Baron.

* article al butlletí MesMataró (febrer 2006), com a Portaveu del Grup Municipal Socialista.

Cap comentari: