dimarts, de maig 26, 2009

Sexe gustós

Amb una mica de conya, El Periódico publicava el passat dia 16 una notícia segons la qual Ksawery Knotz, un monjo franciscà de Polònia, advoca per les pràctiques sexuals "gustoses, sorprenents i plenes de fantasia" en un llibre que ja ha exhaurit a les llibreries la seva primera edició de 5.000 exemplars.
:
Conya i morbo, és clar. I algun acudit amb la postura del 'missioner'. Knotz diu coses tan raonables com estranyar-se que "per a algunes persones resulti difícil de comprendre que Ell també està interessat en la seva vida sexual". O que "durant l'acte sexual, les parelles matrimonials poden demostrar de qualsevol manera el seu amor". Aquest franciscà manté, am més, un web on estableix diàleg sobre qüestions de parella amb qui vulgui.
:
Si no fos que tenim una societat hipersexualitzada (hi ajuda la crisi d'inimitat) i hipercrítica amb l'Església (hi ajuda la crisi de mediació... volem anar directes al cel, al gra, al líder, al resultat), segurament abordarím aquest tema amb més normalitat. No és el primer ni el darrer catòlic que elogia l'alegria en les relacions sexuals, que admet el plaer compartit com a forma d'aproximació a la divinitat o que elogia el cos, cosa que no sempre s'obté en una societat de sexe fàcil o banal.
:
El que és rar és el contrari, de fet. En una religió que es basa en un llibre el primer miracle del qual consisteix en fer sortir vi de l'aigua, o en que el seu el fundador s'estima més les carícies tendres d'una pecadora que el servei abnegat del seu amfitrió, la cosa hauria d'estar del cantó del monjo polonès. Així, tampoc seria d'estranyar en aquest ús més desacomplexat del sexe, que -com deia Joaquim Gomis al Foc Nou d'aquest mes- el papa actual, abans de ser-ho, hagués escrit favorablement del risus paschalis (vegeu aquest post), que "feia referència al costum que va néixer a l’Edat Mitjana al centre d’Europa –especialment a Alemania, inicialment a Baviera– de provocar la diversió dels assistents a la missa del diumenge de Pasqua. Per aconseguir-ho, el capellà deia i feia autèntiques indecències des de l’altar, fins arribar a ensenyar els òrgans sexuals".
:
Foto: El Periódico
:
Eurocampanya - 6
:

Clica sobre el quadre

: