dimarts, de juny 29, 2010

PUMSA: Una eina per a la reactivació econòmica de Mataró *


Objectius 2009:


 1. mantenir les polítiques que el Grup PUMSA te encomanades:


 • socials

  • habitatge accessible

  • reformes urbanes


Tant sols, per esmentar alguns exemples, al desembre de 2009 es van lliurar 19 pisos de protecció oficial a Can Gassol, s’ha impulsat el projecte de 78 habitatges també de protecció oficial al Rengle o s’ha desenvolupat els projecte del PERI del Café del Mar i el PMU de la Llàntia. I enllestit gairebé Can Xammar.


 • de foment de l’activitat econòmica

  • Sòl industrial ... edifici Rengle

  • Nau Minguell / TCM

  • Edifici Espenyes


 • de gestió de la mobilitat


 1. No renunciar als projectes estratègics que te la ciutat i en els que PUMSA te responsabilitats de gestió.


Actualment, inclús en plena crisi, tenim en marxa 11 projectes que suposen 49 habitatges, 9 locals, gairebé 900 places d’aparcament i una inversió per valor de 93,7 milions d’€.


 • Transformacions al Front de Mar x impulsar l'economia mataronina

 • Arribada d'El Corte Inglés

  • Serem una de les ciutats que compti amb una locomotora comercial de la potència d’El Corte Inglés.

  • Deixant a banda altres circumstàncies, ha estat exemplar pel nivell de consens al que s’ha arribat amb el sector comerç i pel que suposarà d’impuls al sector serveis, el més important de l’economia mataronina, i de potenciació de la capitalitat de Mataró amb totes les conseqüències i beneficis que l’exercici d’aquesta capitalitat i lideratge ens reportarà.

 • Posada en valor (cívic, econòmic...) dels teixits obsolets de la ciutat: més escoles, més equipaments, sòl x habitatge protegit, noves zones verdes, noves zones x activitat econòmica)


Es per això que marcant-se com fita principal la preservació d’aquestes polítiques ja anunciem des de l’inici d’aquesta intervenció que s’hauran de portar a terme una sèrie de sacrificis reflectits en un pla d’acció que han de permetre que el Grup PUMSA pugui seguir desenvolupant les tasques en les que te responsabilitats de gestió.


Mesures 2010 1. Val a dir que les mesures que s’adoptaran en els propers mesos no són les primeres i per tant no arriben tard. En tot cas seran sempre preses posteriorment al debat en el si del consell d’administració de PUMSA o les altres empreses del grup. De tothom es conegut que davant del canvi de cicle econòmic ja l’any anterior es van prendre mesures, que ara es mantenen.


 1. Quines?


 • A nivell comptable presenta unes pèrdues de 0,5 milions d’€.


 • Aquesta dada, no positiva, cal contextualitzar-la dins un marc d’activitat important del Grup.

  • Com ja s’ha dit els actius de PUMSA i el seu Grup a 2009 han crescut gairebé un 20% en números rodons, destacant el valor creixent de terrenys i immobles.


 • Tanmateix els sacrificis que s’hauran de portar a terme, per poder mantenir projectes i no renunciar a allò que es estratègic, es el que es recull en el pla d’acció:


  • Contenció i ajust de les despeses

  • Mesures financeres.

  • Mesures comercials


 1. Per què


 • Pumsa com a eina per aquests objectius


 • Objectius necessaris pel futur

  • Ho ha estat abans:

   • Cal posar en valor el resultat, en forma d’obra pública, gestió, mobilitat, metres quadrats al servei de l’empresa i socials, desenvolupats per PUMSA enguany i en 20 anys, que tot just ara es compleixen.

   • Es compta, a tall d’exemple, amb 169 habitatges de lloguer, dels que 143 son de protecció oficial, les naus de Vallveric i el Centre logístic com exemple de polítiques d’impuls de l’economia privada des de l’administració. Des de PUMSA posem eines per afavorir al desenvolupament del sector privat.

   • Ha aportat al pressupost municipal un total de 7,8 milions d’€ -no a préstec- sinó efectius per a inversió.

   • Alt patrimoni acumulat

Sense voler ser exhaustiu els actius immobiliaris del grup de PUMSA són a 31 de desembre de 2009 de 200,1 Milions d’€, 31,3 milions d’€ més que l’any anterior.

    • Entitats ciutadanes (Alzheimer, Capgrossos, La Llàntia, Científics, ...)

    • Activitat econòmica

    • Lloguers habitatges (que els joves no marxin)

  • A nivell de gestió PUMSA vol assumir el rol de ser dinamitzador del mercat local per contribuir així a que la conjuntura econòmica de Mataró tendeixi a ser favorable quan abans millor:

   • espais competitius i d'alt valor afegit per empreses

   • ciutat atractiva a la inversió

   • inversions que generin confiança, llocs de treball, impacte


 • Objectius necessaris contra la crisi


  • Ara més que mai es fa necessari aportar x aquest futur de que tant parlem

  • PUMSA (i el sector públic) poden jugar aquest rol

  • Disjuntiva davant la crisi

   • aturar-ho tot (i pagar-ho també, sense expectatives de recuperació)

   • enllestir el més prioritari, x animar l'expectativa de recuperació econòmica (i assumir els riscos)

:
* esquema per al meu discurs d'avui a la Junta General de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, el Consell d'Administració de la qual presideixo.
Imatge: Nou Centre de Negocis del Rengle (virtual)
:

Cap comentari: