dijous, d’octubre 27, 2005

Ple Extraordinari

Aquí a sota teniu l'esquema de la meva intervenció, com a Portaveu del Grup Municipal Socialista, al Ple Extraordinari Pressupost i Programa d’Actuació Municipal 2006 d'aquest vespre. (No hi ha la contra-rèplica, ho sento pels fans).

Marc

1. Estabilitat política i rigor

 • Govern que treballa i que no perd de vista els objectius de millora
 • De la qualitat de vida de cadascun dels ciutadans/es
 • Del nostre espai públic
 • De la nostra competitivitat econòmica i capacitat d’innovació
 • Pressupost i programa a temps
 • Procés de participació: més que mai (des del contacte un a un fins a les audiències; de les reunions amb veïns fins al Consell de Ciutat, des d’Internet als consells sectorials i territorials…)
 • Comptes transparents, administració completament sanejada, amb un alt grau de solvència (els ciutadans no han de patir)
 • Inversió a l’alçada de les ambicions de la ciutat
 • Política fiscal moderada
  - Que incentiva els esforços dels ciutadans (activitat econòmica, millores ambientals…)
  - Que fa que el diferencial entre el que pugen els preus i on se situen els tributs cada any sigui més gran, de manera que els tributs locals baixen de pes a les economies de les famílies

2. Entorn polític ple d’oportunitats

 • Expectatives respecte a la millora del món local. P. ex:
  - + PIE enguany per la compensació que el Govern del PP no va fer a rel de la darrera Llei d’Hisendes Locals
  - L’Estat i la Generalitat han vist, per primera vegada,
  ..........a) que els primers que hem d’atendre els problemes de la immigració som els ajuntaments
  ..........b) que la immigració il·legal s’ha de controlar (va multiplicar-se per 3 en els 8 anys d’Aznar) i que tothom que treballa ha de cotitzar.
 • Desecallaments: enllaços C32, Bombers, nous CAPs, noves escoles (manca de planificació), habitatges, ajuts per a la millora dels barris: quin canvi!

Objectius del PSC

1. La millora del civisme

 • Ja era una prioritat del mandat (Pla del Civisme, Ordenança de Civisme –encara que amb reticències d’alguns, mesures alternatives, plans de seguretat…) i és un objectiu compartit per tothom (baixos índexs de delictes i faltes, més parcs i places per disfrutar…)
 • El civisme com una manera d’exercir la llibertat
  - En l’espai públic
  - En el respecte a les persones i la seva integritat
  - En la convivència entre veïns i veïnes
 • El pressupost ho recull
  - Doble vessant, un pacte que recull els esforços dels ciutadans (neteja i residus, complir la llei i l’ordenança de civisme sense excepcions) amb l’acció de l’administració (reparadora de les accions incíviques, millorant notablement els operatius de neteja viària)
 • Civisme també és disfrutar d’allò públic: l’accés a la cultura ia la creativitat, l’ús responsable de la salut i dels serveis, la millora educativa: en això també hi ha incrmenets importants.

2. L’accés a l’habitatge

 • També aquí notarem el canvi polític: més recursos a la millora de l’accés a l’habitatge, canvis legislatius iniciats amb la Llei d’Urbanisme, les primeres promocions públiques a Mataró en 23 anys, etc…
 • Política clara i decidida a favor que els ciutadans de Mataró tinguin menys dificultats d’accés al mercat de l’habitatge
 • Urbanisme al servei d’aquest objectiu, revitalitzant teixits urbans, desenvolupats o no.
 • Noves promocions d’habitatges protegits
 • Treball "a mida" de les necessitats: mediacions per lloguer, rehabilitació, tramitació d’ajuts, etc…

3. L’increment de l’ocupació

 • El segon objectiu urbanístic ("viure i treballar a Mataró"): convertir en competitiu el sòl d’empreses obsoletes: fer-lo més atractiu, barrejar els usos, unir-lo al lloc de creació de coneixement (TCM)
 • Les apostes de ciutat: el coneixement, la formació, l’aprofitament d ela nostra posició estratpegica… i fer-ho d’acord amb tothom, liderant els esforços que hem de fer (PDES)

4. L’avenç cap a una ciutat de respecte als drets i als deures com a vehicle per a la gestió de la immigració

 • Ciutat cívica també és la que atén fenòmens com aquest des de la serenor i el Pacte, la que té tanta cura amb els drets com amb els deures: aquí les normes són les que són i s’han de complir.
 • Exemple: nova taxa per les certificacions dels habitatges que han d’acollir familiars dels immigrants.
 • Atenció a:
  - política educativa
  - millora dels serveis públic perquè ningú passi al davant
  - reforma dels barris que acullen intensivament aquest fenomen (Rocafonda, Cerdanyola, Palau, etc…) perquè són claus per al desenvolupament de la ciutat – importants inversions

Conclusions

 1. El pressupost té com a prioritats allò que ho és per la majoria de les persones i les seves famílies
 2. La situació de l’Ajuntament i la situació política general permeten afrontar aquests reptes amb força garanties d’èxit
 3. Els socialistes complim el que vam prometre, tant al Programa Electoral com a l’Acord de Govern mb els nostres socis, amb qui fem un equip cohesionat i il·lusionat