diumenge, de gener 18, 2009

Divorciats catòlics

:
A través del bloc mosquiter m'assabento del bloc La Barca, que fa sis mesos que s'ha obert, i que acull catòlics divorciats. Des d'allà estan impulsant el Dia Internacional dels Catòlics Divorciats en Nova Unió, que s'hauria de celebrar arreu del món el primer diumenge de maig.
:
És una mostra de ciberactivisme a internet, en aquest cas per acollir les epxeriències de persones que, tot i ser membres de l'Església Catòlica, viuen la impossibilitat de gaudir de tots els sagraments d'aquesta institució, a la que romanen fidels. Aquí això ens pot fer riure. Dels catòlics divorciats o separats que coneixo, i que després s'han emparellat o casat amb altres persones, no em consta cap discriminació ni ca tracte diferenciat de la resta de persones en l'àmbit de les parròquies o moviments. Potser justament perquè no se n'ha fet bandera, situacions com aquestes passen desaparcebudes i més aviat s'estableixen vincles de solidaritat.
:
Però estic segur que, arreu del món i potser també a casa nostra, hi deu haver experiències molt dures de rebuig i d'incomprensió. De manera que deu ser molt positiu poder compartir-les amb altres persones i mirar de superar-les. Passa una cosa semblant amb els gais, temàtica que també té un grup de cristians treballant pel seu reconeixement a l'Església.
:
Respecte al divorci i la docrtina catòlica al respecte se n'ha parlat molt. De facto, però, tinc la senasicó que hi ha un consens àmpliament generalitzat (també entre els catòlics) segons el qual la possibilitat legal de trencar el vincle matrimonial i poder-ne crear un altre més tard és vista sense cap problema i fins i tot com a necessària. Jo crec que el problema no ve quant al dret (ep, en molts països encara no tenen ni això) sinó en la pràctica. És a dir, amb el fet que les relacions personals esdevinguin a dia d'avui tan febles. Amb Bauman s'ha estudiat fins a quin punt les relacions febles creen angoixa, pobresa, infelicitat i desesper, just el contrari de la llibertat a les que semblen servir, d'antuvi. Així, en el terreny de l'ètica i de les ciències socials, s'està promovent una reflexió al voltant de l'enfortiment dels vincles personals, familiars, culturals, veïnals... com a mesura per esmorteir el grau de fragmentació en què s'enfronten les societats modernes.
:
Fortes, però, també poden ser les relacions d'aquells que n'han viscut una altra anterior. Per això el tema no és en el dret sinó en el fet.
:
Foto: Pierre & Gilles, Els enamorats de París (1990)
:
Publica un comentari a l'entrada