dilluns, de maig 31, 2010

Rondes de Mataró i Tren orbital

:
Divendres passat, la meva companya Núria Aguilar, regidora de Mobilitat, i jo mateix vam presentar, d'una banda, el procés d'explicació pública del projecte definitiu de les Rondes de Mataró i del pla de reserva de sòl del Línia Orbital Ferroviària i la variant de Mataró. També vam donar a conèixer quines han esta les millores introduïdes en ambdós pocessos a partir de les al·legacions que els seu dia presentà l'Ajuntament de Mataró, millores que -penso- han estat substancials i positives.
:
Podeu accedir a conèixer el contingut d'aquesta presntació clicant aquí sobre les Rondes de Mataró i aquí sobre el Tren Orbital.
:
Respecte al primer dels temes, que pretén resoldre i ordenar millor els problemes del trànsit no urbà de la ciutat i l'acessibilitat d'aquesta amb el sistema viari català, vam destacar les millores introduïdes en els accessos (noves rotondes, nous vials d'accés, més capacitat de moviment) i també en els trajectes per vianants. En les sessons de divresos consells sectorials i territorials, així com el Consell de Ciutat, hi podrem aprofundir i ben aviat s'inicia la licitació, segons paraules del conseller Joaquim Nadal.
:
El segon, tot just ara en tramitació urbanística, inclou exactament totes i cadascuna de les al·legacions que vam proposar. D'aquesta manera es rebaixen les afectacions i s'assegura del tot la continuïtat de l'activitat agrícola a les Cinc Sénies. En aques projecte, potser (on la cobertura ferroviària per ciutadans passarà del 10 al 83%), es veu fins a quin punt lesnove infrastructures de transport poden condicionr el futur urbanístic (i les dinàmiques ciutadanes) de Mataró:
  • Perla generació de noves centralitats urbanes
  • Ergo, l'extensió territorial de la qualitat urbana associada a la mobilitat
  • La consolidació de Mataró com un espai singular perfectament connectat a la trama de la gran regió de Barcelona, una de les àrees econòmiques més potents del món
  • Ergo: districte industrial únic, aliances competitives, etc...
  • Canvi en elplantejament de la mobilitat: primacia del públic (i ferroviari) damunt el privat, increment de la intermodalitat, major connexió amb les xarxes transnacionals de la Regió: gran veolcitat ferroviària, aeroport intercontinental, corredor mediterrani...
:
Senyors i senyores: això és el que ens estem jugant. La primera divisió. I el model de ciutat que tan bé resumeix l'alcalde Joan Antoni Baron.
:
Publica un comentari a l'entrada