dijous, de maig 03, 2007

Xarxa de pregària *

jesuïtes
:
El web d'avui, a cura dels Jesuïtes de Catalunya, és la trasllació d'una iniciativa sorgida el 1999 a Irlanda i que ha obtingut un èxit notable.
:
La idea és ben senzilla, s'ofereix una breu guia per pregar i una sèrie de recursos, bàsicament textos, que tant poden ser impresos, com llegits o parlats davant la pantalla. Com diuen al web "Al principi, això de pregar amb l'ordinador al davant pot semblar estrany, difícil o poc profund. L'experiència d'espai sagrat, ha demostrat però, que l'ordinador pot ser un bon instrument, si ens anem convencent que Déu està més enllà d'uns llocs especials i que és a tot arreu on hi ha una dona o un home en recerca sincera. L'oficina, l'habitació de casa, un cafè d'internet... són llocs que pots convertir en "sagrats" si ets capaç de donar a Déu una mica del teu temps."
:
El web és molt bo. D'entrada, hi ha tres opcions: la d'altres idiomes, les pregàries del Papa i, per últim, una proposta diària. Aquesta, després d'una breu introducció, s'estructura en aquests passos:
:
Presència de Déu, Llibertat, Prenc consciència, La Paraula, Conversa i Conclusió. En qualsevol moment es pot accedir a una "Guia de pregària" o a imatges per a la contemplació. És clar i senzill, sense cap excés, amb un disseny de les planes que permet el compàs per ajustar el ritme a un mateix.
:
Per últim, permet una subscripció a un butlletí de novetats, descarrega-se un pòster, l'accés a l'arxiu de pregàries i un arxiu d'homilies.
:
La pregària és un element un pèl abandonat per als cristians d'avui, més racionalistes que mai. Tampoc l'entorn, cristià o no, no ens porta a espais de diàleg interior, de silenci, de contemplació. Penso en les aportacions laiques d'espais per a la meditació a les universitats que el seu dia van fer Rothko o, més a prop, Tàpies. Però, en canvi, resar, parlar amb Déu de tu a tu, descobrir-lo en un mateix, és potser la pràctica més genuïna de la proposta de Jesús. L'ús dels nous llenguatges i mitjans hi pot contribuir, sense excuses, als que ens passem diàriament moltes hores davant l'ordinador.

* comentari del web http://www.espaisagrat.org fet a la revista Valors, el febrer de 2004, no
recordo haver-ho transcirit al bloc.

Cap comentari: