dissabte, de gener 14, 2012

Mormolant-te
L'altre dia a la nit
una veu em va dir
a l'oïda: "Una veu
mormolant-te a l'oïda
en la nit és mentida".

Jaume Subirana, "Felicitat (poema persa)", a Una pedra sura. Ed. 62, Barcelona, 2011, p. 23.