dijous, de gener 31, 2008

Edisme

Us recomano l'article Generació 40: Edistes, que signa Francesc Grané al darrer número de Valors, en el que fa una valoració crítica de la generació com la meva, o un pèl més grans, que "va créixer mamant ideologia progre: rebuig retòric del poder, del 'sistema', retòrica de l'igualitarisme i apologia de la sospita permanent i questionament de la veritat. El paradigma és una expressió permanent als instituts de llavors vigent encara ara: 'jo no vull donar respostes, simplement formular preguntes, questionar el que penseu'. Incapaços de construir, de proposar, d'afirmar", diu.
:
Així, rera els vicis de l'antifranquisme (que bé n'hi devia haver). S'instal·la la idea "que no hi havia res absolut, que no existia el concepte veritat". L'autor recorda com es va posar de moda fer "xerrades, llibres, cases, cotxes, barris, cinemes... per a joves. Fins i tot 'misses' per a joves. En la majoria dels casos aquestes pràctiques edistes es produeixen per la incapacitat de la generació-40 per mantenir un diàleg d'igual a igual amb la generació anterior".
:
Cita Maria Aurèlia Campany, que "deia que a Catalunya cada generació vol començar 'de zero', menystenint tot el que la generació anterior ha pensat i debatut", crerant més distancia intergeneracional que la que hi ha entre dos joves de països diferents.
:
La inensitat de les 'ideologies de la sospita' postmodernitzades a cada cantonada (en plena apoteosi), a cada aspecte de la vida (ideologia Tomate), fora de tota responsabilització, i la manca de fluïdesa intergeneracional, serien alguns dels aspectes a combatre del temps que vivim ara, sens dubte.
:

14 comentaris:

Anònim ha dit...

Trobo confosa la referència a les ideologies de la sospita, que crec senyales tu i no en Francesc Grané en el seu escrit.
Sospito que estàs parlant d'una altra cosa.

Per fer-me entendre ..., adjunto text extret de la xarxa ...

Bon cap de setmana.

J.T.

Mestres de la sospita
"Expressió que va encunyar Paul Ricoeur el 1965 per referir-se a les filosofies de Marx, Nietzsche i Freud, als que anomena els «mestres de la sospita» o «els que arrenquen les màscares», ja que expressen, des de perspectives diferents, l’entrada en crisi de la filosofia de la modernitat, en desvetllar cadascun d'aquests autors la insuficiència de la noció de subjecte, i en desvetllar un significat ocult:

Marx desvetlla la ideologia com a falsa consciència o consciència invertida;

Nietzsche desemmascara els falsos valors;

Freud posa al descobert les disfresses de les pulsions inconscients.

El triple desemmascarament que ofereixen aquests autors posa en dubte els ideals il·lustrats de la racionalitat humana, de la recerca de la felicitat i de la recerca de la veritat. Aquesta sospita, segons Ricoeur, engendra un problema nou: «el de la mentida de la consciència, el de la consciència com a mentida», i donen la pista d'una de les formes de la hermenèutica.

Malgrat les grans diferències que les separen, les filosofies de Marx, Nietzsche i Freud mostren les carències de la noció fundant de subjecte, que havia estat el punt de partida sobre el qual -partint del model del cogito cartesià- s'havia elaborat la filosofia moderna. Aquests autors han assenyalat que, més enllà de la noció clàssica de subjecte s'amaguen uns elements condicionants, la qual cosa permet sospitar la fal·làcia que representa modelar una filosofia o una interpretació sobre aquesta noció, i sobre la també sospitosa noció de consciència.

Marx, Nietzsche i Freud, han mostrat des de diferents punts de vista que no hi ha realment subjecte fundador ni una consciència pròpia de l'esmentat subjecte, i han assenyalat com en la base d’aquesta noció s’amaguen:

una sèrie d'elements socials, econòmics i ideològics («la consciència és l’ésser conscient, i l’ésser de l’home són els seus processos de vida reals»: Marx

una moralitat rebuda i engendrada a partir d'un ressentiment contra la vida (que, a més a més, en la mesura en que la mateixa noció de subjecte és la que està en la base de la noció de substància, és un ídol hipostasiat per un cert mode de pensar metafísic, segons Nietzsche i;

un inconscient que regeix els actes de la consciència (Freud).

D'aquesta manera, el subjecte no és constitutiu de si mateix, sinó que és expressió de condicionants històrics, socials, morals i psíquics. La noció de consciència, doncs, perd el seu pretès caràcter regulador, i es fa patent la necessitat de reconsiderar la noció clàssica d' interpretació, entesa com a relació de la consciència amb el sentit, ja que la mateixa noció de subjecte ha de considerar-se a partir d'aquests elements que el constitueixen, és a dir: la Història, la moral i l'estructura psíquica inconscient."

Anònim ha dit...

Que passa Pellofa XXX!!! jajajajaja

Ramon Bassas ha dit...

J.T.
Segurament és un pèl confosa, inclou una paràfrasi que potser només entenc jo. M'explico: tinc la intuïció que des d'aquestes propostes dels mestres que tu cites fins avui, s'ha esdevingutun excés de 'sospita' sobre tot, per això en dic 'postmodernitzada'. La paràfrasi ve perquè darrera de suposats discursos 'progres' hi veig aquest excés. I, d'aquí, a que tot passi per la visió de la realitat que té el programa aquest de tele5 que acaben de fulminar. No sé si ho aclareixo gaire...

Anònim ha dit...

Però això que comentes del "Tomate" que comentes te que veure amb la perversió més absoluta, i no estic d'acord que aquesta "xafarderia" sigui l' herència dels "Mestres" que citava abans.
Per a mi és inqüestionable la caiguda de les "Autoritats", dels ideals ... i pot semblar una "drama" que cal combatre.
Ara bé ... no ens equivoquem d'enemic .... la ideologia més perversa és el discurs capitalista, "que paga el Tomate i altres" i que a les persones les vol reduir a la més mínima expressió i que no pensin gaire i es moguin de manera primària: Pornografia emocional.

J.T

Ramon Bassas ha dit...

J.T.
Bé, potser sí. Però crec que de l'excés de relativisme (la 'sospita' a l'extrem) també se'n beneficia el capitalisme.

Anònim ha dit...

- Hanýmlar, Beyler Saçlarýnýz Beyazladý Diye Karalar Baðlamayýn
- Amerika'nýn 1 Numaralý Saç Rengi yenileyici Losyonu moliva Türkiye'de.
- Moliva saç boyasý deðildir, saç rengini geri getiren mucize bir losyondur.
- 15 günlük kullanýmdan sonra gözle görülür biçimde saçlarýnýz orjinal rengine kavuþmaya baþlar.
- Ýstenilen saç koyuluðuna ulaþýlýncaya kadar her gün daha sonra bu rengi korumak için haftada 2-3 kez Moliva Saç Rengi Yenileyici Losyon Kullanmak Gerekir.
- Moliva FDA Onaylýdýr ve hiç bir yan etkisi yoktur.

[url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url] Losyon, formülü itibariyle yoðun olduðundan losyona oranla saçta daha uzun süre kalacaktýr. Bu özelliði, bazý saçlarda daha kýsa sürede etki göstermesine neden olabilmektedir.

[url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url] Losyon, beyaz saç problemi yaþayan kiþilere yönelik bir üründür.

[url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url] Losyon boya deðildir, içerdiði özel formül sayesinde, saça rengini veren pigmentleri arttýrýr ve böylece beyazlaþmýþ saçlarý kademeli olarak doðal görünümlü rengine kavuþturur.

Düzenli kullanýmý saçlardaki beyazlarýn tekrar belirmesini engeller.

[url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url] [url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url][url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url]Losyon ile saçýn doðal rengine kavuþmasý için ortalama 3-4 haftalýk bir uygulama süresi gereklidir. Bu süre kiþisel özelliklere (yaþ, saçtaki pigment oraný, vb.) göre deðiþiklik gösterebilir.

Her renk saçta kullanýlabilir.

[url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url] Grey Away hem erkek hem de bayan tarafýndan kullanýlabilen ayný etkide ve güvenlikte ürünlerdir.

[url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url] Losyon, þeffaf ve yaðsýzdýr. Saçýnýn parlak görünmesini istemeyenler tarafýndan tercih edilir.

Kýrlaþmýþ saçlarýn kademeli olarak doðal görünümüne kavuþmasýný saðlar. Bazý saçlarda, beyaz saçlar kademeli olarak önce sarý/açýk kahverengi, sonra koyu kahverengi ve gün geçtikçe daha koyu renge dönüþür. Saçýn sararmaya baþlamasý ürünün etkisinin baþladýðýný göstermektedir.

[url=http://www.molivaalin.com/]moliva[/url]

Anònim ha dit...

Thank You for being the member of this website. Please allow me to have the possibility to show my satisfaction with Hostgator web hosting. They offer professional and quick support and they also offering many [url=http://tutorialtime.info/hostgator-coupons/ ]Host gator coupons[/url].

I appreciate Hostgator hosting, you will too.

http://www.smallstones.net/forum/index.php?action=profile;u=47607

Anònim ha dit...

I in point of fact like the feeling you are posting!

you entertain an gripping point of aim!

http://www.cameredesupraveghere.eu/
http://www.cameredesupraveghere.net/
http://www.icansee.ro/
[url=http://www.cameredesupraveghere.eu/camere-de-supraveghere.html ]Camere de supraveghere [/url]
[url=http://www.cameredesupraveghere.net/camere-de-supraveghere ]Camere de supraveghere interior [/url]
[url=http://www.icansee.ro/ ]Camere de supraveghere exterior [/url]
http://www.cameredesupravegherevideo.com/
http://www.supravegherevideocamere.ro/
[url=http://www.supraveghere-video.net/ ]Camere de supraveghere exterior [/url]
http://www.supraveghere-video.net/
Supraveghere video pe internet

Anònim ha dit...

I really like the path you are posting!

you receive an provocative stress relevant of representation!

http://www.cameredesupraveghere.eu/
http://www.cameredesupraveghere.net/
http://www.icansee.ro/
[url=http://www.cameredesupraveghere.eu/camere-de-supraveghere.html ]Camere de supraveghere [/url]
[url=http://www.cameredesupraveghere.net/camere-de-supraveghere ]Camere de supraveghere interior [/url]
[url=http://www.icansee.ro/ ]Camere de supraveghere exterior [/url]
http://www.cameredesupravegherevideo.com/
http://www.supravegherevideocamere.ro/
[url=http://www.supraveghere-video.net/ ]Camere de supraveghere exterior [/url]
http://www.supraveghere-video.net/
Supraveghere video pe internet

Anònim ha dit...

I in the final analysis like the path you are posting!

you receive an gripping stress relevant of aim!

http://www.cameredesupraveghere.eu/
http://www.cameredesupraveghere.net/
http://www.icansee.ro/
[url=http://www.cameredesupraveghere.eu/camere-de-supraveghere.html ]Camere de supraveghere [/url]
[url=http://www.cameredesupraveghere.net/camere-de-supraveghere ]Camere de supraveghere interior [/url]
[url=http://www.icansee.ro/ ]Camere de supraveghere exterior [/url]
http://www.cameredesupravegherevideo.com/
http://www.supravegherevideocamere.ro/
[url=http://www.supraveghere-video.net/ ]Camere de supraveghere exterior [/url]
http://www.supraveghere-video.net/
Supraveghere video pe internet

Anònim ha dit...

[b][url=http://www.cheapuggbootsonlineshop.co.uk/]ugg boots[/url][/b] The South Korean federal government is likely to permit credit card firms to provide inventory buying and selling support to deregulate the monetary products and services subject. Our report has examined the surfacing sector developments like, buying and selling products and services, recent developments, along with their effect on the industry. The report can help customers review the leading-edge prospects, prospective shopper foundation, critical people, long run outlook, and all other elements, which are crucial into the results of a new entrant inside the South Korean Payment Card Marketplace..

[b][url=http://www.cheapuggbootsonlineshop.co.uk/]cheap ugg boots[/url][/b] Squeeze deals with concerning the liner in addition to the primary little bit of elements and pin number these people today consistently in place, subsequently stitch these folks ideal up! Easy as which! Ways to Acquire Low-cost Custom made designed Bags On the net Lately irrespective of whether most of us converse about apparel, components, purses persons would love virtually anything printed. Just in the event that people mention purses the style globe happens to be dominated by Louis Vuitton bags. This manufacturer identify is considered the most progressive and advantageous manufacturers for women while they manufactured totes which surely can get alongside one another the standard of the contemporary gals involves.

[b][url=http://www.bestonlinesalestore.com/]louis vuitton handbags[/url][/b] One of many finest factors for all these purses is actually for the reason that contain a variety of pockets, so you might be able to generate your a wide range of points, sorted out. Even though this totes are frequently big is not going to normally imply that this information must not be truly preserved most surely. Also, although you take place to get obtaining any patron designer purse won't always indicate that you just should to fill it up jointly with virtually all doable make a difference.

[b][url=http://www.fashionuggbootsstore.co.uk/]uggs uk[/url][/b] These have lovely sophisticated and chic handbags by fendi. There are some in the most favored purses by fendi wherein the most effective color is modest tan double f which is to the beige jacquard cloth. It truly is internally also attractive possessing one zipped pocket.

[b][url=http://www.fashionuggbootsstore.co.uk/]ugg uk[/url][/b] Genuinely effectively arbitration decorator headed wallet? Supply a superb range of employees member come to working experience, griddle emphasized openings isn't going to replicas in acquiring clutches. They can be not beauty and don mock of remaining the proper worry. Protection griddle emphasised dance shoes are created, set collectively on the numerous created kind via bag supported specialised and that you'll comprehend bags that appear an incredible that that may be regarded as in the new runway brought on Paris , europe , and many Milan.

Anònim ha dit...

Von Miller Women's Jersey

Even if you do things to change the situation, you will find yourself in a similar one at some point if the echo thought does not change Can we do anything about such possibilities? Yes, we can balance out the planet by moving ice around, changing reservoirs (China is doing this now, not that they have figured it out yet), etc on the surface and in the perfect balance will come a better orbitStep 3: Always listen to wise voicesI read in another eziner written by Diane Diresta, that in China a wise person is called a Sheng jen, which is translated a one who listens

Peyton Manning Jersey

I trust in divine providence and God will take care of his Church5: Enjoy the simple pleasures in life Man, you'll be amazed at all of the information, tips, and ideas you never even imagined existed If you really want to pass life's exams, you have to be open and humble enough to listen to wise voices even when you do not like what you are hearing

Torrey Smith Ravens Jersey

Anònim ha dit...

[b][url=http://www.beautifulbagsstore.com/]louis vuitton handbags[/url][/b] Title II, Subtitle F of HIPAA, outlines provisions for standardizing and simplifying electronic health care transactions. When deciding upon Medicare program, it is actually essential that you simply ensure that it adherers to all of the tips set forth during this section of HIPAA which it's got the ability to electronically transmit promises. Links to lists of HIPAA compliant program sellers is usually observed through the the Centers for Medicare and Medicaid Solutions (CMS)..

[b][url=http://www.beautifulbagsstore.com/]louis vuitton handbags[/url][/b] We're going to get him some limited skis (possibly 1m50 - it would not truly subject) with visibly curved edges. I understand that if I begin monotonous him with conditions like 'carving' and 'parabolic', I am planning to lose him. I am going to just set a banana in my pocket. BE Clean up. You cannot be elegant or fab when you smell like ass. Continue to keep your nails definitely thoroughly clean and keep your feet wonderful.

[b][url=http://www.seekingbestbags.co.uk/]louis vuitton handbags[/url][/b] PCOS implies that cysts form about the ovaries, often in clusters. This occurs when a female delivers more male hormones than normal. This usually leads to irregular or nonexistent periods. 3. Chromium supplements - some wellness authorities theorize which the soil utilised to grow plants these days is seriously deficient in many with the trace aspects that utilised to by natural means reside during the earth. One among these is chromium, which in some assessments has revealed to produce diabetes subjects with sizeable enhancement from their diabetes symptoms.

[b][url=http://www.louisvuittonwalletsmarket.com/]www.louisvuittonwalletsmarket.com[/url][/b] The Kelly Bag: This was the original Hermes handbag, and never significantly has transformed in over fifty years. The Kelly Bag is made from crocodile, alligator, ostrich-skin, and other natural leathers. A little padlock can match throughout the metal-tipped clasp, and also the essential into the lock is easily concealed during the leather across the handles..

[b][url=http://www.louisvuittonvipstore.co.uk/]louis vuitton outlet[/url][/b] This sort of bank loan can be employed as being a health supplement or alternative for federal loans. The bottom line is to use for as many scholarships and grants as possible and submit an application for financial guide as early as possible, due to the fact most economic assist is awarded with a first-come first-serve foundation. A single previous point - even if you're thinking that the university student within your relatives is not going to qualify for economic support, she or he should test in any event.

Anònim ha dit...

We [url=http://www.singapore-casino.ws/]blackjack[/url] obtain a large library of totally freed casino games championing you to sport privilege here in your browser. Whether you pine for to training a table game scenario or just try elsewhere a insufficient modern slots in the presence of playing in the direction of legitimate in clover, we procure you covered. These are the rigid uniform games that you can with at true online casinos and you can with them all in requital for free.