divendres, d’octubre 03, 2008

La paraula dels bisbes

Un article d'Andreu Ibarz, professor a la URL, al diari El Punt de dilluns passat ens recorda que del proper dia 5 al 26 d'aquest mes es celebrarà a Roma el dotzè sínode dels bisbes, sota el títol La paraula de Déu en la vida i en la missió de l'Església. L'autor enumera alguna de les propostes que podrien tractar-se (tres desafiaments, diu, partint del que es proposa com a tema central) i encara té temps i humor de demanar una 'sorpresa' als representants de les diòcesis, especialment per aprofitar l'oportunitat de la laïcitat positiva, aquesta idea que arrela amb força per al diàleg amb la societat i el pensament modern. Diu (els lincs són meus):
:

En primer lloc, un desafiament de caire cultural. (...) Uns dels aspectes en els quals el catolicisme ha evolucionat més són les perspectives teològiques i culturals sobre la Bíblia. (...). Resulta d'una enorme perplexitat que després d'un aggiornamento, del nombre d'estudis, investigacions, publicacions o centres dedicats a la Sagrada Escriptura... dels recursos esmerçats (traduccions, edicions, suports...), el text continuï sent un gran desconegut per als creients i per als no creients. (...)

En segon lloc, un desafiament de la visibilitat testimonial. Fer referència a la paraula de Déu suposa –en el llenguatge teològic– una íntima vinculació amb Jesucrist (...). És, doncs, provocadora, acompanyant i eficaç. Genera una determinada vocació, crea comunió i demana una missió. (...)

Finalment, un tercer desafiament de perspectiva intercultural. Tota societat, institució o religió té un seguit de codis. (...). Pocs posen en dubte la legitimitat o grandesa del (...) codi [de l'Església]. Però, a hores d'ara, s'espera un codi obert, més entenedor, amb capacitat d'encaix, amb voluntat d'establir ponts i diàleg amb els altres textos sagrats, les altres religions, les cultures, el món, els problemes de tothom...

(...) Efectivament, vivim en un entrellat social on semblaria que té més interès la dieta d'un fantàstic nedador olímpic que els temes de connotació religiosa. (...) Cal agrair, a més, un important grau de transparència. De fet, qualsevol interessat i usuari d'internet pot tenir accés als dos principals textos preparatoris: els Lineamenta (2007), que suposa un primer esborrany del tema i incorpora un ampli qüestionari general relacionat amb els arguments, i l'Instrumentum Laboris, que consisteix en un document bàsic per a la reflexió sinodal i que transcriu les respostes més significatives al qüestionari anterior (...).

Finalment, també és plausible un (...) [altre] escenari: la sorpresa. La sorpresa coherent. En plena efervescència del discurs sobre la laïcitat positiva que reivindica l'aportació cultural, espiritual i religiosa de les confessions en l'àmbit públic, resultaria paradigmàtic que el pròxim sínode fes una passa significativa.

La laïcitat (...) ha de tenir implicacions internes que de manera transversal facin revisar des de les actituds fins al llenguatge eclesial. (...). En conseqüència, amb motiu del sínode, un tractament del tema de la paraula de Déu que no renunciés a les interpel·lacions més enllà de la teologia i que aportés un discurs significatiu per a totes les persones independentment del seu credo o convicció.

:
Foto: Aplec de l'Esperit celebrat a Tarragona. L'eucaristia la presideix l'arquebisbe Jaume Pujol i la concelebren tots els bisbes catalans. Foto: Rosa Boncompte.
:
Publica un comentari a l'entrada