dilluns, de març 30, 2009

La fe dels adolescents

Francesc Torralba glossa, en un article al Foc Nou d'aquest mes, un llibre del sociòleg basc Javier Elzo (foto), La voz de los adolescentes (PPC, 2008), glossa que inclou un quadre-resum (aquí) sobre les idees i usos dels nostres adolescents. El resum del resum, amb paraules de Torralba, seria aquest:
:
1. Els adolescents del nostre país desconeixen per pròpia experiència la vida eclesial. (...) L'única informació que els arriba, doncs, de l'Església és a través dels mitjans de comunicació que veneren, pero que llegeixen acríticament. (...)
:
2. En termes generals, els adolescents tenen una concepció molt negativa de la institució. (...) Entenen que el missatge eclesial és una privació per a la llibertat i espontaneïtat vital. La veuen especialment envellida i experimenten vertaderes dificultats per seguir el ritme i la cadència d'una celebració i ritual religiós. Estan acostumats al canvi incessant i a l'acceleració de missatges audiovisuals. Són analfabets simbòlicament i tenen dificultats per seguir un discurs oral mentalment i sense dispersar-se.
:
3. Els adolescents del nostre país, tret de petites minories, no han estat iniciats en la vida sacramental i pateixen una gran ignorància en cultura religiosa. (...) Cal dir, pero, que els adolescents que provenen de la immigració llatinoamericana tenen una actitud envers Déu i la vida espiritual més favorable (...).

4. Entre els valors emergents en els adolescents actuals, cal veure que són tolerants i partidaris de la solidaritat, pero incapaços d'afrontar compromisos de llarga durada. (...)
:
5. Els adolescents de casa nostra se senten més atrets per les tradicions orientals que per l'espiritualitat occidental, tot i que no les coneixen. (...)
:
6. Senten un immens desig de comunicar-se i de crear comunitats afectives. (...) Molts confessen que no creuen en Déu, ni en els preceptes de l'Església, pero valoren l' amistat que hi troben.
:
7. Entre els valors que tenen els adolescents, ocupa un lloc preferencial la sinceritat i l'honestedat. Recriminen la falsedat, l' engany i la hipocresia dels adults.
:
8. Els adolescents (com, en part, també els adults) són intolerants del silenci i la soledat (...) [que és] on es fa possible la trodaba amb Déu.
:

Cap comentari: