dijous, de juny 18, 2009

PUMSA: Superar la crisi amb més força


1. PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró SA) avui és un instrument útil al servei de les polítiques de transformació i convivència de la ciutat

· Prioritats del Govern: cohesió social, habitatge, economia

· Cohesió social:
o Pla d’Aparcaments i millores a la mobilitat (Gestió del Trànsit SA - Gintra) – (A la mateixa sessió hi ha consell d'administració de la societat i s'explica amb més detall).
o Reformes integrals a sectors de la ciutat:
§ Nou nucli al barri amb més equipaments i més qualitat urbana: La Llàntia (acabada 11M€),
§ Intervenció per recuperar el nostre patrimoni més antic i dinamitzar el centre: Can Cruzate,
§ Intervenció per la instal·lació de terciari vinculat a la creativitat i altres scetrors: Secopal/Minguell,
§ Eix de relació entre el centre i el Nord-Est, posant ciutat on no n’hi havia: Eix Herrera
o Política d’equipaments: Nau Gaudí, Estadi Atletisme, Colla castellera, servei Manteniment, Cafè de Mar, seu Alzheimer, seu Agrupació Científico-Excursionista, C. Maragall, Cabot i Barba...

· Habitatge
o Pla d’Habitatge (ProHabitatge) – (A la mateixa sessió hi ha consell d'administració de la societat i s'explica amb més detall).
§ Aprofitaments mitjos dels desenvolupaments
§ HPO (en construcció uns 36 M€)
§ Rehabilitació
§ Tramitació ajuts
§ Gestió parc habitatges
· Economia
o Arribada ECI (El Corte Inglés)
o Desenvolupament TCM (TecnoCampus Mataró) x encàrrec EPE (Empresa Pública Empresarial TecnoCampus Mataró)
o Edifici terciari al Rengle
o Edifici Terciari Baixada Espenyes
o Nau Minguell
o Participació a Messa (Mataró Energia Sostenible SA) x Tub Verd: crear valor en els desenvolupaments a través d’eines d’eficiència energètica
o Més...
§ Gestió Centre Logístic
§ Edificis industrials, Locals, etc.

2. La situació econòmica

· PUMSA:
o Ha incrementat un 41% els seus actius immobiliaris en 1 any (habitatges, sòl, equipament...)
o ha aportat 7,8 M€ dels dividends de la seva activitat x inversió municipal
o ha incorporat capital i reserves
o Va incrementant ingressos x arrendament (17% el darrer any)
o Alt endeutament lligat a grans operacions (Iveco, ECI, nova escola al centre, etc...) que porten retard

· Crisi:
o Baixa la demanda d’aparcaments
o Rebaixa l’expectativa de negoci del mercat immobiliari per a sectors de transformació
o Retrau la inversió
o Necessitat de passar d’endeutament de curt a llarg termini (en un Ple extraordinari, just després, es formalitza)
§ Ajustar el venciment a l’expectativa actual de desenvolupament (quan omplirem les oficines? Els aparcaments? Quan desenvoluparem aquests sectors...?)
§ Avalar = apostar per projectes de gran envergadura
· Altres factors::
o Apostes importants (x obtenir escoles, HPO, etc...) amb dificultats de planejament per la seva complexitat
· Oportunitats:
o Acord imminent x nous HPO
o Divisió Poligonal Rda. Barceló: facilitats per a la recuperació
o Compromís de construcció de la Torre Barceló
o Contracte amb ECI

3. Els compromisos
· Prosseguir amb les grans apostes de ciutat, que generin feina, oportunitats
· Ajustar els planejaments urbanístics per sortir de la crisi reforçats (Eix Herrera, Iveco, Fàbregas del Paper...)


* esquema de la meva intervenció com a president del Consell d'Administració a la Junta General del PUMSA, aquest vespre.

Cap comentari: