dissabte, de gener 22, 2011

Almeria i Meléndez, amb habitatge accessible


Ahir vam visitar (vegeu nota i foto), amb l'Alcalde i el meu company regidor d'Habitatge, Francesc Teixidó, l’un edifici de tres habitatges en règim de lloguer i un local a la planta baixa que l'empresa municipal PUMSA està fent al barri de Vista Alegre, emmarcat tant en el Pla d'Habitatge com en la política de trnaformació urbana dels barris de la ciutat a través de petites (o grans) actuacions que contenen millores en l'accés a l'habitatge digne.

PUMSA també ha construït un edifici d’habitatges al carrer de Juan Meléndez Valdés, a l'Eixample mataroní (vegeu foto) que, com a característica més rellevant, cal dir que està dotat d’un sistema innovador d’energia geotèrmica (vegeu nota), que aprofita la temperatura estable que hi ha al subsòl per haver de refredar o escalfar menys (i per tant, amb estalvi energètic) l'aigua que hi anirà per a l'ús posterior. Aquest pioner sistema l’ha portat a rebre un dels guardons dels Premis d’Eficiència Energètica Isover 2011, els quals valoren els projectes europeus més innovadors i creatius pel que fa als criteris d’eficiència energètica. Es tracta d’un edifici de set habitatges amb protecció oficial, en règim de lloguer, amb una planta comercial al baix i aparcament, que té també per objectiu l'accés més senzill als habitatges amb un parc estès al llarg del territori, també entre rondes.
No és la primera actuació de PUMSA en aplicar sistemes innovadors i pioner en matèria d'estalvi energètic. A la Nau Minguell, per exmeple, s'hi han utilitzat energies renovables per a la climatització de l’espai i la producció d’electricitat i aigua calenta sanitària, que es du a terme mitjançant un sistema de bescanvi geotèrmic. També podem esmentar el sistema de tractament d’aigües grises utilitzat per primer cop a la promoció d’habitatges del carrer de Cosme Churruca. Altres actuacions en aquest sentit són la instal•lació de plaques solars a la coberta dels diferents edificis.

Justament aquest edifici s'erigeix sobre un dels solars que PUMSA comprà a inicis dels anys 90 amb l'objectiu que l'Ajuntament s'impliqués en la resolució d'un contenciós històric de la ciutat: el retorn del patrimoni de la Unió de Cooperadors si més no a la promoció dels objectius i l'activitat cooperativista. Per això, el local comercial serà explotat per la Fundació que el Consistori i l'entitat citada i els rendiments de l'explotació serviran pels objectius previstos. Alhora, està previst que, passat un període, els habitatges passin també a formar part del patrimoni d'aquesta Fundació. Tot el que prevèiem i anava prenent forma, ara ja comença a ser realitat. 

Els habitatges de les dues promocions ja estan finalitzats i preparats per ser adjudicats a través de la Llista Única d’Habitatge, registre que gestiona l’empresa municipal Prohabitatge Mataró.

Fotos: Ajuntament de Mataró | Pumsa