divendres, de novembre 19, 2010

Artur Mas i la prostitució #garantiadeprogres


Amb Artur Mas va començar l'expansió dels macroprostíbuls a Catalunya.

  • "L’any 2002, essent Jordi Pujol President de la Generalitat i Artur Mas conseller en cap, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 217/2002 pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució i, posteriorment va aprovar l’Ordre 335/2003 per la qual s’aprova la ordenança municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució. Als municipis catalans se'ls marca des d'aleshores l'obligació d’aplicar aquesta normativa i, en tenir alguns municipis delegades les competències en matèria sancionadora d'Espectacles (cosa que no va ser possible fins que CiU va deixar la Generalitat, per cert), podem inspeccionar i sancionar, si s'escau. Fins al tancament (no seria la primera vegada, per cert). Què ho fa que el que aleshores eren bones normes perquè les feia un Govern amb Artur Mas ara no ho siguin? Ho fa la hipocresia". (extret d'aquest post meu).

  • "El decreto que perpetró Xavier Pomés en el 2002 -y que le valió un bonito premio de la Asociación de Locales de Alterne, ANELA, históricamente presidida por el ultraderechista José Luis Roberto Navarro-, es el culpable del ingente dolor de cabeza que tienen ahora los municipios catalanes afectados, porque creó el marco de una especie de legalización de facto, a la que se acogen los prostíbulos. Pomés añadió más confusión a la confusión, y sobre la confusión, los empresarios de la prostitución hacen su agosto. Gracias, pues, a su delicada aportación, La Jonquera se ve obligada a dar permiso a un macroprostíbulo, y Mataró se las desea para intentar impedirlo". (extret d'aquest article de Pilar Rahola).

  • CiU demanava a les al·legacions al Pla Especial d'usos Recreatius que l'Ajuntament ha presentat per frenar la possible instal·lació d'aquests establiments que, enlloc de restringir-los com annexos a bars musicals i sales de festa (com, de fet, diu la normativa superior), s'estengués a més modalitats, ja que "sembla absurd limitar només aquestes activitats a bars musicals i a les sales de festa amb espectacle i annex i no intentar abastar -encara que sigui des del punt de vista urbanístic- tots els possibles supòsits de locals on la principal activitat efectiva sigui l'exercici de la prostitució". Glups. Molt més del que Mas imaginava...

I el PSC, què proposa?

"Lluitarem intensament per erradicar la Tracta d’Éssers Humans (TEH) i les xarxes de prostitució criminals reforçant els serveis policials i judicials especialitzats.

Intensificarem l’acció coordinada de les institucions per lluitar contra les xarxes amb finalitat d’explotació sexual: millorarem els mecanismes d’identificació de les víctimes; impulsarem instruments de coordinació entre administracions i designarem fiscals especialment dedicats a la lluita contra aquestes xarxes. Impulsarem programes socials d’atenció i d’accés als recursos adreçat a les dones víctimes de la prostitució: elaborarem un protocol interdepartamental d’atenció i accés als recursos; articularem un dispositiu d’urgència d’acolliment i protecció a les víctimes i impulsarem un programa de recursos de transició en l’àmbit de l’ocupació.

Eixamplarem els instruments de control i vigilància sobre dels locals on s’exerceix la prostitució, els seus propietaris i proxenetes per perseguir i evitar situacions d’explotació i tracta d’éssers humans. Alhora, promourem modificacions normatives per evitar la implantació de prostíbuls de grans dimensions.
Impulsarem mesures per eradicar la prostitució a l’espai públic i promourem mesures per dissuadir la demanda.

Intensificarem l’acció coordinada de les institucions per lluitar contra les xarxes amb finalitat d’explotació sexual: millorarem els mecanismes d’identificació de les víctimes; impulsarem instruments de coordinació entre administracions i designarem fiscals especialment dedicats a la lluita contra aquestes xarxes. Impulsarem
programes socials d’atenció i d’accés als recursos adreçat a les dones víctimes de la prostitució: elaborarem un protocol interdepartamental d’atenció i accés als recursos; articularem un dispositiu d’urgència d’acolliment i protecció a les víctimes i impulsarem un programa de recursos de transició en l’àmbit de l’ocupació.

Eixamplarem els instruments de control i vigilància sobre dels locals on s’exerceix la prostitució, els seus propietaris i proxenetes per perseguir i evitar situacions d’explotació i tracta d’éssers humans. Alhora, promourem modificacions normatives per evitar la implantació de prostíbuls de grans dimensions. Impulsarem mesures per eradicar la prostitució a l’espai públic i promourem mesures per dissuadir la demanda. (extret del punt 1.4.3 del Programa Electoral, que va incorporar les aportacions del PSC de Mataró).

Cap comentari: