dimarts, de febrer 06, 2018

Escalfor poètica


Alguns observadors subtils pretenen haver descobert que l'escalfor poetica amatòria augmenta en la mesura en què minva l'hercúlia escalfor terrenal. Se suposa, segons aquests, que la dona, pe tradició, està més avesada a aquests coneixements, bastant més que no creu algun Petrarca musti, i a més a més sap distingir escrupulosament l'amant de la ploma de l'amat de la pell.

(...)

Cal que un escriptor freqüenti el món, no tant per observar les situacions, com perquè s'hi trobi embolicat.

Georg Christoph LichtenbergQuaderns de notes, (ed. i trad. Amadeu Viana) Ed. de l'Ela Geminada, Girona 2012, p. 173.
Il·lustració: Pablo Picasso, Els amants (1923), Art Institute Chicago.