dissabte, d’abril 25, 2009

Fer una foto a Déu

O quelcom que s'hi assembli, o quelcom que en parli. Aquest és l'objectiu d'un premi de fotografia (bases, aquí) que ha instituït la Llibreria Claret i la Fundació Català-Roca i al que pot presentar-s'hi tothom que vulgui fins a finals de maig.
:
A banda d'animar-vos (la revitalització de la fotografia és un dels elements més rellevants del web 2.0 i la universalització de les càmeres digitals en diversos suports), m'agradaria apuntar que la idea em sembla genial. Acostar-se al fenomen religiós ha estat sempre relacionat amb la imatge. O bé la seva veneració, o bé com a mitjà de 'revelació' o bé -paradoxalment- com a tabú per expressar idees o formes relatives a la religió o a les persones.
:
No cal dir que en un món com el nostre, que basa les idees i les narracions amb llenguatge bàsicament visual -permanentment present arreu-, és molt suggerent que un tema tan incomprès com el de la creença hi pugui retornar. I una altra cosa: probablement (com ha passat sempre, de fet), és una magnífica idea per obrir mirades externes a les comunitats de creients al fenomen religiós. D'aquesta relació entre cultura i fe, amb més o menys dosi d'una i de l'altra, n'han sortit vehicles molt suggerents a la recerca del sentit, això tan universal.
:

Cap comentari: