dilluns, de desembre 13, 2010

Jesús i la política


Jesús "no creu en la política". El seu missatge és que el món ha de ser diferent, radicalment diferent, però en aquest canvi que ell proposa i promou no hi intervenen els poders públics ni espera d'ells cap mena d'intervenció que l'afavoreixi (...) i precisa que l'intent de transformar el món per la via de controlar el govern de les nacions era la via pròpia del diable, perquè és el diable el dipositari d'aquest poder (...). [Vegeu-ho a] (Lc 4, 5-7; també Mt 4, 8-9).

(...) Ell denuncia la injustícia, però no proposa cap alternativa social que l'elimini o la redueixi. Sinó que el que proposa és que, en la societat tal com està, cadascú es converteixi, de manera que la seva vida esdevingui un combat contra la injustícia, contra la hipocresia i contra tota mena de dolor i de mal.

(...) Mauro Pesce: "Si bé no era polític en els mètodes, el missatge de Jesús esdevenia polític en els continguts i en les conseqüències indirectes"*.

Josep Lligadas, La política dels cristians, Ed. Cruïlla, Barcelona 2008, pp. 12-14.
Il·lustració: Massys Quentin, Ecce Homo c. 1515, Museo del Prado, Madrid
* Corrado Augias / Mario Pesce, Inhiesta su Gesù, Ed. Mondadori, Milà, 2007, p. 69.
Publica un comentari a l'entrada