dissabte, de juliol 14, 2007

Mataró i l'IAE | Bloc resistent

Mataró té baix l'IAE
:

El País d'avui es fa ressò de l'estudi elaborat recentment per la patronal terrassenca Cecot segons el qual Mataró i Terrassa tenen els IAE (impost d'activitats econòmiques) més baix de la regió de Barcelona. Ja ho vaig dir un altre dia que es publicava el rànquing de municipis espanyols, els tributs municipals mataronins (impostos i taxes) mostren que la política fiscal de l'Ajuntament ha estat d'una moderació exquisida, situant els seus increments mitjos per sota de l'índex de preus al consum. Sempre hem pensat que és per altres vies (millora de la gestió, mesures d'estalvi...) que cal incrementar el pressupost d'ingressos, de manera que els ciutadans, especialment als qui més els fa falta, puguin mantenir una determinada capacitat de compra (renda disponible) que els permeti incidir també en la bona marxa de l'economia local i de les seves famílies. Una política expansiva de serveis públics i d'inversió, ben gestionada i qualitativa, no n'ha de ser pas enemiga.

Avui es mostra de nou amb l'IAE. Alguns diran.. IAE? No l'havien tret? Doncs no, senyors. La nefasta modificació de la Llei d'Hisendes Locals que va promoure el PP, a banda d'ampliar el recorregut fiscal d'altres tributs, mantenia l'impost per determinades empreses (segons titularitat o volum de facturació) i, el que és pitjor, negava les compensacions als municipis que veien reduïdes les seves arques (Mataró, per exemple, 250 milions de pessetes d'aleshores). Va ser Zapatero que va impulsar un fons municipal de compensació .

El bloc resistent
:
He trobat la transcripció d'un interessnat article de dimecres passat al suplement Culturas de La Vanguardia i del que parlava ahir l'Albert. És de Xavier Montanyà i narra els periples els bloggers a diversos llocs del món contra la censura. Des de l'anònim iraquià que publica informacions silenciades sobre la guerra en aquell país allà mateix i arreu del món (Baghdad Burninng) fins a activistes xinesos o del mateix món islàmic.

2 comentaris:

Albert Medrán ha dit...

Ja veig que els de Terrassa ens tornes a avançar amb alguna cosa... això de ser sabadellenc duu un patiment!

Ramon Bassas ha dit...

- Albert,
Segur que hi deu haver de tot...