dimarts, de maig 27, 2008

Idees contra al pobresa

Al suplement "Negocios" d'El País de diumenge passat, una crònica de Walter Oppenheimer informava de les conclusions a què ha anat arribant la Comissió sobre el Desenvolupament i el Creixement, impulsada pel Banc Mundial. La composició, d'una heterogeneïtat no sempre habitual, ja diu moltes coses del grup:
:
Se trata de un heterodoxo grupo de 21 miembros, de los que 15 proceden de países en desarrollo. Muchos son políticos, altos funcionarios -como los actuales gobernadores de los banco centrales de Indonesia y la República Popular China-, profesores o ejecutivos de países como India, Brasil, Reino Unido, Chile, Singapur, Suecia, Perú, Suráfrica, Egipto, Estados Unidos o México, o representantes de instituciones internacionales. No faltan dos premios Nobel en Economía: Michael Spence y Robert Solow.
:
Una de les tasques que han portat a terme és la d'estuidiar quins són els motius que hi hagi un conjunt de països al món diem.-ne subdesenvolupat, i no tan sols a l'Àsia, el ritme del creixement econòmic dels quals es troba per damunt del 7% en els darrers anys, de forma ininterrompuda. Creuen que les característiques comunse són aquestes:
:
:

Han explotado plenamente la apertura de la economía mundial, han mantenido estabilidad macroeconómica, tienen altas tasas de ahorro e inversión, dejan a los mercados la asignación de los recursos y tienen gobiernos comprometidos, creíbles y capaces.

:
Òbviament, caldrà insistir en aquests punts, especialment el darrer, a mesure que les exigències de participació política imposin un avenç democràtic (o així ho esperem). Els experts recomanen dues coses: una, que hi hagi una economia orientada al creixement i a l'obertura de mercats, sense això és impossible gaudir dels recursos suficients per abordar l'eliminació de la pobresa. I dues, que hi hagi economies nacionals fortes, també, que s'atenguin programes socials en la mateixa mesura que s'obté el ceixement de les economies. La combinació entre mesures liberals en el terreny econòmic (per què no en el polític?), especialment pel que fa referència al reforç de l'economia de mercat, junt amb un retorn social que promogui la cohesió dels ciutadans i la millora del seu benestar són les 'receptes' d'aquest grup d'experts. Una fórmula que em sona.
:
:
Foto: Clients afganesos comprant tomàquets en un mercat. Bloomberg); quadres, del Banc Mundial.
:

Cap comentari: