dimarts, de maig 06, 2008

Bassat a la Farinera

L'acord signat el passat 28 d'abril entre l'Ajuntament de Mataró i la Fundació Carmen i Lluís Bassat segons el qual aquest darrer exhibiria el seu fons particular d'art de forma permanent a la ciutat va representar, alhora, fer públic l'emplaçament del futur Museu a la ciutat. Vegeu què en diu la nota de premsa:
:

La Farinera Ylla i Aliberch està situada a l'avinguda del Maresme, número 125. La fàbrica va ser construïda l'any 1948 per l'arquitecte Lluís Gallifa i actualment disposa d'un nivell de protecció A en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. Aquesta catalogació suposa la protecció i la conservació de la façana, la volumetria i l'estructura general de l'edifici que està format per una nau d'emmagatzematge de quatre cossos i un edifici de planta baixa i quatre pisos. L'exterior de l'edifici és postnoucentista i l'interior és expressionista.
:
Les fotos que s'han publicat fins ara no corresponen, de fet, a les naus catalogades, mig amagades avui entre les edificios adjacents i encara amb activitat tant a dins com a fora. Les tres naus originals de la farinera tenen uns mil metres, amb la seva estructura repetitiva d'arcs de fàbrica que les fa atractives. De moment, el Museu encara pot ocupar 2.500 metres més al primer soterrani que s'hi farà, que donarà a la plaça inferior sobre la qual s'alça una torre emblemàtica de 24 plantes que obrirà la nova Ronda Barceló. Total: 3.500 metres ampliables amb les plantes baixes de l'edificació de l'entorn, que permet una varietat d'accessos i de perpsectives.
:
No cal dir que l'emplaçament és absolutament estratègic: És en un extrem de les rondes de l'eixample del segle XIX, avui en transformació. És al final d'un gran eix estructurador de la ciutat, que comença amb la Via Europa fent una Ronda que, des de l'accés Mataró–Oest, l'Hospital i Mataró Parc, passant pel nou Parc Central, arriba fins al Port (entre aquest museu i el Port hi haurà el nou Hotel). Així, esdevé clau en el punt de contacte entre la ciutat i el port a través del nou pas soterrat per a vianants. També és el punt d’inici de la transformació urbana més important del front marítim: 1,5 Km de nova façana urbana (Porta Laietana, Rengle) que comença en aquest punt i inclou projectes tan importants com el TecnoCampus. Com he dit, cal destacar també la singularitat simbòlica de l’emplaçament, amb la presència de la nova torre de la Ronda Barceló com a referència urbana. Finalment, un altre dels factors a destacar per a l'elecció d'aquest emplaçament és la seva alta accessibilitat, tant a nivell de transport públic (proximitat de l'estació de ferrocarril, gran cobertura de la xarxa d'autobusos urbans...), com amb mitjans privats (a peu des del centre, amb vehicle a través de les rondes i l'avinguda Maresme, disposant d’aparcament al subsòl de a la ronda). I amb vaixell, si m'apureu....
:
En aquest entorn, per resumir, conflueixen elements singulars a diferents nivells: la torre, el pas soterrat, la plaça deprimida, la singularitat de les naus de la farinera, la "punta" terciària de Porta Laietana, el gran interès de l’ordenació urbanística i la gran varietat d’activitats residencials, terciàries i comercials.
:
L'emplaçament és, a més, en un lloc clau de diversos desenvolupaments urbanístics en marxa o dels quals falta poc per a la seva aprovació final (Rda. Barceló, Porta Laietana i la torre i plaça esmentades). D'aquesta manera, la propietat de la Farinera s'obtindrà per cessió en el marc de la reparcel·lació del sector Porta Laietana a principis de 2009. Fins aleshores, caldrà treballar força per al projecte. La part que connecta el subsòl de la Farinera amb la plaça deprimida, s'haurà de comprar. Paral·lelament, la torre del costat començarà construir-se abans d'acabar aquest any (24 mesos d'obra) i anirà simultània amb la del pas soterrat i la zona comercial de la plaça deprimida.
:
Fotos: © 2008 Ajuntament de Mataró i ElTotMataro.cat.
:

Cap comentari: