dissabte, de desembre 10, 2011

Claredat que em salva                 Però fas néixer l'alba
en el teu cos amant, i ets claredat que em salva,
miracle, diamant de tendresa i de pell:
un cel de veritat, el cel més bell.

Pere Rovira, fragment d'"Eros matinal", a Contra la mort (Ed. Proa, 2011), p. 89.
Il·lustració: René Magritte, El futur de les estàtues, 1937.