dilluns, de març 12, 2012

El particular i el general

"El la ciència [en el sentit més generalitzat de "saber", Wissenschaft], com en l'art, allò particular només té valor quan abraça allò general i allò absolut (...). Per dedicar-se als mitjans i als procediments per sabers determinats, s'ha perdut el saber per ell mateix".

Friedrich Schelling, Lecciones sobre el método de los estudios académicos [1805], Buenos Aries, Losada, 2008, pp. 8-9 i 27. Citat per Jordi Llovet a Adéu a la Universitat, Barcelona, 2011, Galàxia Gutenberg, p. 27.