dijous, de maig 12, 2011

Contra la immigració

Co que avui hem decidit parar la campanya amb motiu del dol pels morts al terratrèmol de Llorca (Múrcia), us deixo amb l'escrit que he preparat pel programa 'Per tot el món' que s'emet per Mataró Ràdio:
1. Els socialistes estem contra la immigració. No contra els immigrants, que en són víctimes, com també ho són molts autòctons que viuen aquest fenomen amb estranyesa, incomoditat i temor. Estem contra la immigració perquè és fruit d'una injustícia en origen: les desigualtats de renda entre països, la manca d'oportunitats allà, els abusos dels poderosos, etc... I una injustícia de destí: moltes vegades la immigració és vista com a mà d'obra barata per feines de baix rendiment, sovint sense papers, competint amb els treballadors autòctons i els seus drets. I genera tensions als barris, als serveis públics, etc... amb desconfiances mútues. Estem contra la immigració.

2. Espanya, Catalunya, i també Mataró, han rebut els darrers 10/12 anys una forta onada d'immigració del Nord d'Àfrica, especialment, però també d'altres països molt allunyats. Han vingut en la fase expansiva de la nostra economia ocupant els sectors de baixa renda com la construcció i els barris nascuts amb la immigració dels anys 60. Ho van fer especialment durant el període de governs del PP, creixent espectacularment el nombre d'immigrants il·legals amb una legislació erràtica (va canviar 5 vegades la Llei d'Estrangeria i va liberalitzar-se tot el sòl espanyol) i sense que la societat espanyola se'n beneficiés ja que els immigrants il·legals i el diner negre no cotitza. A les fronteres i duanes, el PP hi va mantenir el mateiox nombre d'efectius mentre creixia el tràfic de pasteres.

3. L'entrada del Govern Socialista el 2004 va significar un canvi radical: va reduir-se notablement la immigració il·legal fent que cotitzessin, creant superàvit a la Seguretat Social. També van reforçar-se els controls fronterers i s'arribà a acords amb països emissors per controlar els fluxos. I s'ha enfortit la Llei d'Estrangeria per evitar abusos.

4. Mataró fa temps, però, que treballa per governar aquest fenomen. En primer lloc, buscant un acord polític que permeti que tots els partits anem a la una i no ens tirem els plats pel cap, que en aquest tema és molt fàcil; així com també concertar-ho amb entitats representatives del món de la immigració per també anar a la una. En segon lloc, treballant tant els drets com els deures dels nouvinguts. Els uns no poden ser sense els altres; per això insistim en els processos d'acollida. En tercer lloc, reforçant els serveis públics dels barris i les seves reformes urbanes perquè siguem tots, i no tans sols els immigrants, els que ens sisguem preceptors. I, finalment, actuant contra els rumors i dir ben clar que no hi ha preferències cap els immigrants, ni ajuts, ni la vista grossa; res de res. A vegades, els mateixos que es van beneficiar d'una mà d'obra fàcil i barata ens posen als socialistes 'a "llufa" dels ajuts als immigrants. Ja hem dit que és un fenome, la immigració, del que estem en contra. I el combatem recolzant el desenvolupament i les millores als països d'origen, controlant les fronteres (els qui els toca), defensant els serveis públics per tothom i la convivència als llocs de destí i, sobretot, fent una ciutat millor entre tots, l'única, els uns i els altres, com sempre hem fet quan ens n'hem sortit.

Ramon Bassas | Primer Secretari PSC Mataró

2 comentaris:

Anònim ha dit...

"...I el combatem recolzant el desenvolupament i les millores als països d'origen, controlant les fronteres (els qui els toca),..."

Es a dir pagant millons i millons d'euros dels ciutadans espanyols en ajudes altres paisos quan aquí hi ha gent que fins fa quatre dies era clase mitjana i ara te d'anar a menjadors de caritat.

I que pasa quan a paisos com el marroc el rei mohammed s'embutxaca els millons i es limita a fer una petita esbroncadeta al ministre resonsable, esbroncada que no arriba als corruptissims guardies de fronteres. Si tens dubtes unicament tens d'anar a marroc i tractar de fletar una pastera. Si pagues als guardies no hi ha problema. Es així com us esta be als socialistes?

Bah! Ma dura contra la inmigració ILEGAL .

Que entrar en aquest pais ilegalment sigui delicte. Si algu vol entrar, que sigui per la portal, amb papers desde l'origen. Els que no, tots a fora!

Ramon Bassas ha dit...

- Jo també estic contra la immigració il·legal, i crec que s'ha de controlar en origen.

Tampooc estic d'acord que el recolzament hagi de ser només econòmic; però el cert és que la manera que no s'emigri continua sent que es redueixin els desequilibris.