dissabte, de juliol 11, 2009

Habitatges a Figuera Major

:
Dimarts passat vam presentar al Consell d'Administració de la societat municipal PUMSA, de Mataró, els primers treballs del projecte constructiu dels habitatges previstos a la zona de Figuera Major, de règim dotacional, damunt un equipament d'uns 7oo metres quadrats. El seu destí seran joves que, en cinc anys, hauran de buscar un nou destí, cosa que els ha de permetre emancipar-se. La principal novetat rau en el sistema constructiu que es proposa, aprofitant com a estructura bàsica contenidors de mercaderies reciclats, d'acord amb experiències que ja hi ha a Europa, que permeten reduir costos i temps d'execució.
:
El projecte s'ha encomanat al despatx Alonso i Balaguer. Els arquitectes Daniel Isern i Lluís Alonso van ser dimecres a Mataró per fer-ne la presnetació a la premsai van explicar fil per randa com seran els habitatges, quin ha de ser el seu procés constructiu i quins avantatges representa, des de la innovació aplicada a l'qrquitectura, dins els límits de la qualitat i la sostenibilitat econòmica. Es calcula una rebaixa substancial del preu de construcció assolint els mateixos estàndards de qualitat que qualsevol altra promoció.
:
El projecte s'emmarca dins el Pla Local de l'Habitatge 2005-2015, ratificat més tard per acord de tots els grups polítics municipals d'aleshores (i del que ara la dreta se'n desentén). El regidor d'habitatge, Francesc Teixidó, artífex d'aquesta iniciativa, mostrava de nou la disposició al diàleg i acord amb els veïns d ela zona, amb els quals ja hi ha un grup de treball constituït, a fi i efecte d'assolir també nous consensos.
:
Aquesta setmana, a més, s'adjudiquen 9 habitatges de protecció ofical al carrer Churruca. La millora de l'accés a l'habitatge és i serà una de les prioritats d'aquest govern. Aquesta és l'expectativa que els ciutadans han dipositat en nosaltres i ho complirem, malgrat la crisi i els entrebancs financers que representa.
:
Fotos: Alonso i Balaguer i S.F. (capgros.com).
:

Cap comentari: