dimecres, de novembre 26, 2008

El Partit dels canvis

Avui he aprofitat l'estada que he fet a l'Espai Cerdanyola, seu del Partit en aquest barri de Mataró on cada dimecres un regidor socialista atén veïns i veïnes, per dir als que m'acompanyaven que el PSC de Mataró, més enllà de tasca dels seus regidors a l'Ajuntament, ha de ser el partit dels canvis a favor del que realment interessa als ciutadans. Per això crec que hem de reforçar el paper del Partit com a espai de vinculació entre el projecte i els interessos reals de la gent, adaptant-nos a una societat emergent que és molt més exigent i que anhela canvis que els socialistes hem de portar a terme.
:
Ho he dit a tres dies de la celebració del III Congrés del PSC de Mataró, en el que el hemvolgut convergir el debat polític sobre el moment actual de la ciutat amb les estratègies de futur. Crec que la mirada estratègica cap el futur que volem -el TecnoCampus i l'aposta metropolitana, per exemple-, no és incompatible amb una mirada de gra més petit, que posi èmfasi en la millora de la vida de la gent, en les respostes als problemes actuals de les famílies i en fer de l'àmbit públic -les xarxes socials, la cultura, el carrer, els serveis- un lloc d'excel·lència.
:
He finalitzat dient que penso que el PSC va entrar en una nova etapa després de l'elecció de Baron com a Alcalde, una etapa marcada per nous reptes estratègics i a peu de carrer, per incrementar la proximitat i per promoure el relleu generacional d'acord amb la societat, de manera que ara cal fer més passos en aquest sentit.
:
Alhora, avui hem informat que s'han presentat un total de 75 esmenes a la Ponència Marc del III Congrés. A banda, també s'hi discutiran les propostes sorgides en dues taules rodones prèvies al congrés que han comptat amb la participació de diversos representants del món econòmic i social de la ciutat.
:
La Ponència Marc parteix d'una anàlisi del moment actual. "L'abast i repercussió de la crisi econòmica a casa nostra", diu, "el fenomen de la immigració i el seu impacte a la ciutat, l'envelliment progressiu de la població, les noves realitats familiars i personals, les noves exigències per a la competitivitat en un món global, el desig d'una política més propera i útil i, alhora, més fonda i de sentit, els desequilibris ambientals, l'accés de dones i joves a la feina i a l'emancipació... són alguns dels reptes per als quals el PSC, d'acord amb el conjunt de dones i homes progressistes de Mataró, haurà de plantejar noves solucions, noves sortides".
:
El text determina quin hauria de ser el paper dels socialistes en aquest nou context: "El PSC, doncs, ha de ser també una eina útil per aquests nous temps. Capaç de reflexionar i imaginar, però també de mobilitzar el conjunt dels sectors més creatius, més innovadors, més actius, progressistes, dinàmics i populars per a l'assoliment de noves fites de canvi que evitin l'exclusió i que fomentin la igualtat en l'assoliment de la qualitat i els projectes de vida de cadascú."
:
Les polítiques de suport a la innovació i l'excel·lència de l'espai públic i de les xarxes socials són dos dels elements pels quals gira la proposta política dels socialistes els propers anys, a més de la resposta als nous fenòmens socials: la immigració, l'envelliment, les dificultats d'emancipació de les dones i dels joves...
:
El PSC també proposa un conjunt d'iniciatives per convertir el PSC en "un partit de xarxes". La creació del responsable de secció electoral, l'enfortiment dels grups de barri i de les sectorials i la millora d ela relació amb els moviments socials són alguns dels àmbits que treballa la Ponència, així com l'enfortiment de la seva autonomia.
:

2 comentaris:

Anònim ha dit...

els regidors sociates visiteu tots els barris o només els que us voten?

Ramon Bassas ha dit...

- Anònim,
Tots. De fet, ens voten a tot arreu. En uns guanyem i en d'altres no. I, després, en assumir tasques de Govern, governem per tota la ciutat.