dijous, de novembre 27, 2008

La ciutat que sap on va *

:
Aquest dissabte els socialistes de Mataró celebrarem el nostre III Congrés (http://www.laciutatquesaponva.com/). És a dir, parlarem sobre cap a on volem orientar la nostra acció política, com ho volem fer i qui ho dirigirà. En un moment de cert ‘repòs electoral’, amb la principal preocupació fixada en la crisi econòmica i les seves conseqüències i amb la necessitat de donar respostes a noves realitats, hem volgut fer una trobada que tingui aquestes característiques bàsiques.

1. Que respongui al que realment interessa a la majoria, que no podem perdre de vista. En aquest sentit, apuntem al fet que Mataró ha d’acabar de fer un tomb en la seva realitat econòmica: ens cal més formació, un entorn més creatiu per a la innovació, més esforç, més aliances en l’àmbit metropolità, més projecció.

2. Que respongui també als nous reptes. Mataró ha canviat molt els darrers anys, ha fet un tomb espectacular. Cal reconèixer que, malgrat errors i desencerts, bona part dels canvis han estat liderats per alcaldes socialistes i per una ciutat que s’ha il·lusionat pel seu futur. Però hi ha nous problemes, noves realitats a les que donar respostes noves. No val el de sempre. La immigració i la seva concentració en determinats barris, l’envelliment de la població, les dificultats per a l’emancipació de joves i de dones… precisen de noves mesures de canvi social que estem en disposició d’oferir.

3. Que sigui conscient que liderar una ciutat no vol dir posar-se al capdavant de tot, o refiar-se tan sols de l’Ajuntament. Liderar, avui, vol dir més fer d’‘entrenador’ per possibilitar que sigui la ciutat (les seves empreses, els seus professionalis, els seus creadors, les seves associacions, etc.) la que ‘marqui els gols’. Més cooperació, més aliances, més ciutat, més societat. Hi ha un enorme potencial per desenvolupar. Els socialistes volem ser els que millor sabem ‘moure la ciutat’.

4. Finalment, convé més política. Més preguntar-nos per què fem les coses, més enllaç amb el món real (sovint poc ‘representat’), més entusiasme pel treball en comú, més atractiu, més persones compromeses amb la seva ciutat… A través del nostre Partit, els qui vulguin, o a través del que creguin més oportú.

M’atreveixo a dir que sobre aquests quatre eixos hem formulat una proposta que, en fi, dissabte discutirem a fons. Portem força setmanes ja de feina prèvia, amb reunions, trobades i tot el que vulgueu. Però tenim moltes ganes de posar-ho en comú i refer de nou un camí que fa més de cent anys que dura, a Mataró. Són eixos que, de fet, ja s’han anat anunciant amb la nova etapa de l’Alcalde Baron i el seu equip darrerament, però que volem convertir en un projecte útil pels propers anys. Útil, atractiu i engrescador.
:
* article publicat avui a Tribuna Maresme
: