dimecres, de febrer 09, 2005

Mataró Bus | Espiritualitat creativa

El dia l'hem començat amb una sessió extraordinària de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública de l'Ajuntament en la que s'ha presentat l'enquesta d'avaluació de la qualitat del Mataró Bus, que ha obtingut un notable alt, amb un lleuger increment de l'any anterior. Els usuaris del transport públic urbà han donat la nota més alta que mai hagi tingut. Però com que encara hi ha molt a fer, el meu company Fermí Manchado, regidor de Mobilitat, ha presentat també un nou autóbús (amb aquest ja tenim tota la flota adaptada per a les persones amb mobilitat reduïda) i un nou sistema d'avís en 4 parades de la ciutat. Això, lligat a l'increment del nombre d'usuaris, fa pensar que el servei viu un bon moment.

plafo Foto: Sergio Ruiz
Ua dada interessant que hem comentat a la Comissió és que les persones que usen el Mataró Bus que disposen de permís de conduir han passat del 17 al 20%, amb la qual cosa mica en mica el servei va essent competitiu amb el cotxe privat. Aquest és, sens dubte, el repte que cal.
:
La reflexió d'avui
:
"Europa, proclama Husserl, 'designa la unitat d'una vida espiritual i una activitat creativa'. Aquesta espiritualitat creativa té el seu lloc de neixement (...) a l'antiga Grècia. El miracle ètic és haver comprès que les idees, 'd'una manera extraordinàriament nova, generen dins seu infinituds intencionals'. (...) Tan sols a la Grècia clàssica i el seu llegat europeu es dóna la teoria aplicada a la pràctica sota l'aparença d'una crítica universal de tota vida i les seves fites. (...) Es tracta d'un procés d'idealització en el qual fins i tot el concepte de Déu 'resuta, diguem-ne logificat i fins i tot esdevé portador del logos absolut'".
:
George Steiner, La idea d'Europa, Ed. Arcàdia, Barcelona, 2004 (p. 37).

Cap comentari: