divendres, de juny 01, 2007

Web claretià *

claret
:

Com que avui tenim la sort de presentar una nova revista**, començarem aquesta secció dedicada als webs parlant del de la Fundació Claret que té el lema "Experiència cristiana i comunicació".
:
El web se centra en les activitats de la Fundació, essencialment formatives (simposis, cursos), però també descriu els seus objectius, etcètera. No és molt abundant de recursos, però son molt interessants. centrem-nos en l'oferta d'aquest any, dividida entre Vic i Barcelona. Conté cursos d'estudi bíblic (enguany un curs d'Apocalipsi i un altre d'eines pels infants), cursos sobre "Enneagama i evangeli", molt interessants per endinsar-nos en la conducta humana, un altre sobre "habitar el propi cos" i el darrer sobre "dir el nom de Déu", del qual se'n fa un simposi de dos dies al mes de març.
:
Sens dubte, la Fundació Claret està preocupada, com molts ho estem, per la dificultat de la transmissió (familiar, social, intel·lectual...) de la fe i de la idea de Déu. La recerca de nous recursos i l'aprofitament de llenguatges contemporanis semblen dos dels seus objectius. Però també estan preocupats per la qualitat de la pròpia experiència que, com diuen al web "apareix com a únic criteri vàlid per a viure. Una experiència profundament humana", segueixen dient "és sempre una experiència de relació. I només esdevé plena quan es pot expressar i comunicar".
:
Hi trobo a faltar, però, un apartat de documentació, o d'enllaços, tant de referència dels temes tractats com del contingut d'alguna de les accions presentades. Trobo que seria un recurs molt útil per a l'ús més universal de l'activitat de la Fundació.

* comentari del web http://www.espaisagrat.org, fet a la revista Valors, el Nadal de 2003, no recordo haver-ho transcrit al bloc.

** era el primer número

Publica un comentari a l'entrada