divendres, de juliol 15, 2005

Blogs fiscalitzadors i altres enllaços

Blogs fiscalitzadors
:
Per casualitat m'ha arribat a les mans la revista InfoGedas, una publicació comercial en català (hi ha versió castellana) de l'empresa informàtica Gedas. En ella hi ha una entrevista a l'expert sobre l'impacte de les noves tecnologies Bruno Giussani (a la foto, treta del seu web). Dins l'entrevista, trobo aquest comentari sobre els weblogs respecte el poder de l'administració, que em permeto de reproduir-vos:
:
"- [InfoGedas]: Bé, tornant a la informació. Comparant la situació actual amb la que teníem fa uns anys, ara tenim accés a més informació i a eines per poder fiscalitzar l'activitat de l'administració com els weblogs i si tenim en compte que el 2004 ha estat el seu any. Com poden utilitzar els governs aquestes eines per millorar la seva activitat respecte del ciutadà?
:
- [Bruno Giussani] Trobem des maneres de fer efectiva aquesta eina en profit de l'activitat dels governs. Primer pel seu model de publicació, suposa una gran facilitat d'ús, rapidesa d'actualització i en definitiva és una eina que pot utilitzar-se per mantenir informat puntualment el ciutadà de la informació que es vagi produint en el dia a dia. La segona via d'utilització en el seu potencial com a generador de conversa, d'obtenir feedbacks dels ciutadans, les seves opinions respecte a temes plantejats per l'Administració. Aquesta seria una manera adequada d'utilitzar-los, per "escoltar el ciutadà", en definitiva és un canal més que s’obre per augmentar la comunicació entre administració i administrat. Tenir en compte les necessitats i les opinions que es generen poden suposar un augment qualitatiu important dels serveis que els governs proporcionin als seus ciutadans.
:
L’excés d’informació provoca la necessitat de trobar maneres de gestionar-la. Fins a la creació de la impremta per Gutenberg els llibres eren text pla però a causa de l'increment de producció, la necessitat d’estructurar la informació en capítols i de generar índexs es va fer imprescindible. Avui en dia el problema el trobem en quin tipus d’informació és important o no i sobretot en com oferir-la. Els blogs en definitiva poden oferir una via de subministrar aquesta informació més adequada, personalitzada i propera al ciutadà perquè aquest pugui disposar d'ella.
:
- Relacionat amb la democràcia, les TIC es presenten com l'eina màgica que ens farà arribar a una àgora virtual. Estem desenvolupant un nou sistema polític?
:
- Els sistemes polítics són complexos i difícils de canviar, però si que és cert que creació de comunitats de caràcter global propiciant la barreja cultural i sens dubte l'enfortiment de comunitats locals, afirmant la seva identitat en un món cada vegada més globalitzat, són efectes produïts per l'aplicació de les TIC
."
:
Altres enllaços
:
La via de l'Estatut que s'imposarà és la de la sensatesa. En aquest sentit ha estat molt positiva la reunió d'avui entre Carod i Zapatero, en la que el primer ha dit que el nou text s'ha de fixar dins els límits de la Constitució. Avui, a l'acte que hem fet els socialistes de Mataró amb Manuel Mas (en el que ha gosat citar aquest blog, del que sé que és assidu), parlàvem sobre l'Estatut, tangencialment. Segurament no és això el que més importa (no ho és, és clar, sinó allò que podem arribar a fer amb un Estatut del segle XXI), sinó aquests altres temes que es viuen localment i que tenen una dimensió global (per tant, en principi difícil d'abastar). El diputat socialista, però, ha posat alguns exemples d'adaptació al canvi, i ha fet un discurs optimista.
:
Per acabar les recomanacions d'avui, us en proposo, dues. En primer lloc, la de l'article de Joan B. Culla, que ressenya en Cesc Amat i que ens permet prosseguir la reflexió que iniciava jo al post d'ahir (també amb articles prestats, les millors idees són les copiades). En segon lloc, una entrevista de La contra de La Vanguardia que m'ha agradat moltíssim. És a l'escriptor bosnià Dzevad Karahasan (vegeu foto) i, en contra una mica de tot el que està de moda, defensa la dependència humana (osti, els independentistes ho haurien de llegir), quan diu "Cuando le dices a una persona "te necesito", hay en esa afirmación una verdadera grandeza y una gran fuerza", la capacitat d'escoltar i d'obrir-se, d'utilitzar tot el cos per a la comunicació, d'elegir la gent que estimes, sigui o no la millor del món. I de defensar la felicitat al marge de la situació econòmica, de la guerra, de les condicions amb les que vivim.

Cap comentari: