dilluns, de juliol 04, 2005

Funciona l'Ordenança de Civisme?

:
Això és el que, més o menys, em preguntava el regidor Josep Vicent Garcia, de CiU, i també el portaveu del PP, Paulí Mojedano. Fa uns dies els vaig respondre per escrit i em permeto de dir-vos més o menys el que els vaig explicat ja que, entre d'altres coses, també alguns periodistes m'ho havien preguntat. Total, ho puc fer públic perquè ja ho he lliurat al conjunt de grups municipals i ja fa uns dies. També m'ho demana la gent als actes i a les reunions. O sigui que aquí va.
:
La primera part de la pregunta del senyor Garcia fa referència a si l’Ordenança de Civisme inclou també prohibicions d’orins i defecacions de gossos. Sembla una nimietat, però surt a totes les converses amb veïns. De fet, l’Ordenança de Residus i Neteja de Via Pública ja recollia aquesta prohibició, però la de Civisme la fa constar també almenys en el seu article 15, en referència als espais públics. M’informava fa uns dies el meu company Francesc Melero, regidor de Serveis Municipals i Manteniment, que en el que portem d’any s’han pogut tramitar 9 expedients incoats per aquest concepte en aplicació de l’Ordenança de Residus citada, concretament del seu article 63. I del servei municipal de Salut Pública caldria parlar de les que fa en en aplicació de la Normativa sobre la Tinença d’Animals Domèstics, segons el que disposa el seu article 30, però del que no tinc dades d’enguany. L’any passat en foren 21.
:
La resposta a la segona part de la pregunta, en el sentit de si la policia hi actuarà, és que sí. Prova d’això són les campanyes de control de la tinença responsable d’animals domèstics que periòdicament es fan, a banda de denúncies puntuals que poden sorgir. Ara, faig notar, malgrat tot, la dificultat d’enganxar in fraganti els autors d’aquests actes d’incivisme.
:
Respecte a la tercera part, en la que ens demanava quines accions policials o no es pensen endegar per fer complir les citades ordenances, voldria diferenciar entre el que són mesures preventives i les pal·liatives, entenent que ambdues són necessàries per a la correcta aplicació de les ordenances municipals que vetllen per la convivència i el civisme, que entenc que és l’àmbit del que estem parlant.
:
Pel que fa a les mesures preventives, podria fer referència a les campanyes que insisteixen en els usos responsables, especialment les de civisme, que inclouen tant elements publicitaris com de la presència d’agents cívics i ambientals. En aquest sentit, em remeto a la Memòria del Pla d’Acció per al Civisme de 2004 en el que es detallen el conjunt d’accions efectuades aquell any i que són de gran interès pel tema que ens ocupa.

:
Allà també hi ha algunes dades de les mesures pal·liatives. A tall d’exemple, he recavat algunes informacions de l’activitat sancionadora d’enguany que crec que poden ser d'interès. Per exemple, de l’aplicació de l’Ordenança de Civisme, des del moment del seu inici d’aplicació, març d’enguany, i fins el passat 21 de juny, se’han comptabilitzat 108 actes aixecades amb l’objectiu que se sancionin aquests comportaments (ja saps que a partir del dia 2 del mes d’agost hom es podrà acollir al règim commutador per serveis a la comunitat). La seva descrpició detallada ens indica el següent,

 • Actes per falta en matèria de seguretat ciutadana i desobeïment d’ordres: 41
 • Actes per portar gos sense lligat o sense morrió: 24
 • Actes per defecar a llocs no autoritzats: 9
 • Actes per ocasionar molèsties als veïns: 7
 • Actes per desenvolupar actituds violentes i/o alteració ordre públic: 6
 • Acte per destrossar mobiliari urbà: 4
 • Actes per manca identificació: 3
 • Actes per fer saltar l’alarma causant molèsties: 2
 • Actes per desobeir a l’autoritat: 2
 • Actes per consum de begudes alcohòliques a la via pública: 2
 • Actes per fer servir els espais verds destinats al lleure causant-li danys: 2
 • Actes per captació imatges a la via pública: 1
 • Actes per regar plantes ocasionant molèsties: 1
 • Actes destrossar mobiliari urbà (pintades) : 1
 • Actes per circular sobre vorera amb packet bike: 1
 • Actes per desenvolupar activitat tèxtil fora d’horari: 1
 • Actes per portar animals de companyia a les zones de bany: 1
 • TOTAL: 108

Respecte a les sancions imposades pel Servei de Manteniment, només el que portem de l’any 2005 ja hi ha hagut 135 expedients, comptant que el 2994 n’hi va haver 103 i el 2003, 93. La seva descripció és la següent:

 • 68 sancions per abocament de residus comercials i industrials
 • 33 sancions per abocament de residus domèstics
 • 8 sancions per embrutar amb pintades
 • 9 expedients incoats per defecacions de gossos
 • 19 sancions per propaganda en llocs no permesos

Pel que fa a les del Servei de Salut, segons m’informa el regidor Oriol Batista, dels seus 454 expedients tramitats el 2004, 253 ho foren relatius a la tinença responsable de gossos. 150 propietaris foren sancionats per no dur-los lligats, 79 per no tenir-los censats, 53 per causar molèsties de convivència i les 21 citades per no recollir les deposicions.

Per acabar, i tangencialment, val la pena repassar les denúncies efectuades per infraccions a la Llei Orgànica 1/1992 durant aquest any 2005, ja que sovint s’apliquen en situacions que generen molèsties relatives a l’incivisme. De moment, cal sumar 79 infraccions, 58 de les quals es refereixen a la tinença il·lícita de drogues tòxiques, 5 per consum, 9 per ambdues coses, i 7 per altres conceptes.

Una de les funcions principals de l'oposició és la del control del Govern. I fan bé de fer-ho preguntant sobre aquest tema. Quan vam aprovar la nova ordenança vam dir que volíem, especialment, que fos útil a la gent, que fos eficaç per prevenir i pal·liar l'incivisme d'una minoria. Una societat que funciona, i que ho fa en el marc de la llibertat i la democràcia, és aquella que coneix els seus límits i els fa respectar. Justament per viure plenament la nostra ciutadania amb més llibertat.

Cap comentari: