dilluns, de novembre 26, 2007

Tensió forta

Els ideals (I - Lyotard)
:
Piet Mondrian, Composició amb vermell, groc i blau (1921)
:
Podem concebir allò absolutament gran, absolutament poderós, però qualsevol presentació d'un objecte destinat a 'fer veure' aquesta magnitud o aquesta potència absolutes se'ns apareix com a dolorosament insuficient. Heus ací les Idees que no tenen presentació possible. Conseqüentment, aquestes idees no ens donen a conèixer res de la realitat (l'experiència). (...)
:
L'ideal no és presentable per la sensibilitat, la societat lliure no pot ser mostrada, com tampoc pot mostrar-se l'acte lliure, de manera que en cert sentit, la tensió entre allò que s'ha de ser i allò que s'és seguirà sent sempre forta.
:
Jean-François Lyotard, La posmodernidad, Ed. Gedisa, Barcelona, 1987, pp. 21 i 61 (trad. pròpia).
:
Publica un comentari a l'entrada