diumenge, de maig 09, 2010

Can Bartra

:
A vegades l'urbanisme són petites grans coses, com el pla que vam portar dijous passat a aprovar el Ple respecte a la masia de can Bartra que, permetent tres finques en una parcel·la enlloc de reparcel·lar-la en tres, aconseguim que es preservi l'entorn molt millor, que sigui viable la finca (i, per tant, el manteniment d'un bé catalogat) i que es redueixi el potencial d'edificabilitat.
:
Aconseguim diversos objectius. Primer, el de mantenir el nostre patrimoni. En aquest cas, amagat quasi, al barri de Cerdanyola, dalt del turó de la Urbanització sant Salvador (en honor al culte de l'ermita adjacent a la masia), d'estil modernista i d'autor desconegut, erigit a finals del segle XIX. Segon, el de la creació de paisatge i de singularitat, que és el que també ha de fer la ciutat diversa, democràtica, moderna i amb identitat que volem per Mataró, paisatge amb arbres i peces urbanes. Tercer, el de la viabilitat dels seus usos i del seu manteniment, clau per a la presevació efectiva del patrimoni com a bé útil, no com a ruïna (que sembla que és el que volen alguns massa enamorats del patrimoni, o això diuen).
:
Crec que és un bon acord i que cal agrair, sobretot, tant a la família Bartra com als tècnics municipals que ho han fet possible.
: