dimecres, de març 30, 2005

Memòria 2004 - Àrea de Via Pública

Avui al matí he tingut Comissió Municipal Informativa de Via Pública, a l'Ajuntament, i he presentat el que és la Memòria de l'Àrea corresponent a 2004 (i que m'imagino que aviat es penjarà aquí). A banda de la notícia que ja ha passat per TVM i capgros.com, us reprodueixo els meus apunts una mica críptics que m'han servit per presentar-la, junt amb el meu company Fermí Manchado, i que rsumeixen els resultats a parer meu més destacats respecte a les polítiqus de mobilitat i de seguretat.
:
1. Reducció dels accidents
:
· -15,2% accidents (420) ...previsió 2001 (segons Pla de Mobilitat Urbana): 360.
· -19,1% víctimes (514). Població vulnerable: infants, jovs i gent gran.
· increment 8,1% denúncies amb retirada de carnet (2ª ciutat de Catalunya)
· increment 4,8% controls alcoholèmia (3260), reudcció de l'11 al 12% de positius
:
2. Millora de la seguretat ciutadana
:
· -4,2% de delictes i faltes
· -30,1% de delictes prioritaris
· Ordenança de Civisme
· Operatius conjunts Policia Local/Mossos d'Esquadra
:
3. La prevenció
:
· Elaboració del Pla de Seguretat Ciutadana
· Elaboració de nous plans d'actuació (risc químic, mercaderies perilloses, pirotècnia, incendis forestals, inundacions...)
:
4. La mobilitat
:
· Transport públic (millores, 5 milions de viatgers)
· Planificació (Pla de Mobilitat Urbana, estudis s/enllaços C32, ordenança del taxi...)
· Aparcament (acabament Can Xammar, construcció Pl. Gatassa, redacció projectes Parc cerdanyola, Rocafonda, LaLlàntia, Solís, redacció de nous projectes)
· Accions per a la mllora del trànsit i la mobilitat (ràdars, passos elevats, pilones...)