dijous, de maig 08, 2008

Valors de Pasqual i Cinto

De la revista Valors del mes de maig (encara ultimant-se) destaco aquestes dues primícies.
:
L'entusiasme segons Maragall
:


:
El Maig del 68 segons Amat
:
També hi ha un breu però entenedor article de Cinto Amat sobre què ens deixa el Maig del 68 a la societat actual, ara que en fa quaranta anys, amb les seves llums i ombres. Amat diu que "Hi ha valors que no va crear el maig del 68 però que indubtablement van sortir enfortits d’aquella experiència singular: el reforçament de l‘individu enfront de l’autoritarisme, la recerca de pautes de creació per trobar sentits nous que dinamitzin la rutina de la vida quotidiana en les societats benestants, la solidaritat , el gaudi personal i sexual com un valor autònom, la capacitat d’introduir la sospita intel·lectual, per principi, enfront de qualsevol directriu que emani dels poders establerts, la igualtat de la dona...". I recupera la tesi de Todorov de la que ja vaig parlar aquí, segons la qual serien els neoconservadors els que "connecten directament amb els elements més negatius del maig del 68, amb una determinada concepció “leninista” de l’acció política. Els absolutismes puristes s’assemblen a tot arreu i es repeteixen de temps en temps."
: