dilluns, de maig 18, 2009

La Bíblia geu a terra

:
Aquest cap de setmana m'he trobat amb dues reivindicacions del coneixement de la Bíblia. La primera la feia el professor Rafael Argullol, dissabte a El País, que explica una anècdota amb uns alumnes que comentaven aquest quadre que us he posat avui, narrada per un amic seu que, en descobrir que la seva figura central era 'aquest que geu a terra' enlloc de Jesús, deia "Si han olvidado quién es Cristo, ¿cómo van a reconocer al 90% del arte occidental?". Afegeix Argullol: "Mi amigo, que unos días es ateo y otros sólo agnóstico, y que defiende fervorosamente el Estado laico, propondrá para el curso próximo la Biblia como el primer libro de la bibliografía de su asignatura".
:
La segona, il·lustrant un reportatge diumenge a La Vanguardia, sobre l'origen espiritual i religiós de les iniciatives solidàries que ressorgeixen amb força amb la crisi, és un altre article, de Francesc Torralba, que reflexiona sobre l'ús o l'abús que es fa de la Bíblia per determinats interessos, quan aquesta "puede ser leída como una fuente de sanación interior, como un impulso de transformación social, como una forma de sabiduría práctica, pero sobre todo como una forma de pedagogía del amor que libera y eleva". Torralba es queixa també el creixenet desconeixement de la Bíblia a la nostra societat, inclosos els universitaris que, no tan sols ignoren els personatges de l'Antic Testament sinó fins i tot les paràboles evangèliques. "Para ellos", diu, "la cuestión no es cómo interpretarla, sinó por qué leerla. se preguntan qué ejercicios emanan de tal ejercitación, qué tipo de nutriente espiritual contiene el Libro de los Libros".
:
Em pregunto si aquest fenomen és igual en societats de cultura protestant, on la interiorització de la Bíblia hi forma part central, que en els de cultura catòlica, que sempre ha tingut un paper més secundari a favor de la mediació (l'Església, la interpretació, etc...), que és la que realment és en crisi, penso jo.
:
Il·lustració: Correggio, El davallament (1524-25 ), Galeria Nacional de Parma.
: