dijous, de febrer 07, 2008

Socialisme

:
Us recomano el post que va escriure ahir Raimon Obiols en el que intenta resumir què és el socialisme, terme del que se'n donen diverses accepcions i la història del qual és plena de llums i ombres. Un socialisme que només pot ser democràtic donat que "els qui posen en qüestió aquesta identificació del socialisme amb la democràcia institucionalitzada, les seves llibertats individuals i col·lectives i els seus “checks-and-balances“, és a dir els benpensants radicals, més o menys nostàlgics d’una “ruptura revolucionària”, no han après res de la història del segle XX".
:
Fa seva la frase de Bruno Trentin, segons el qual el socialisme no és un model de societat sinó “la recerca ininterrompuda sobre l’alliberament de les persones i sobre la seva capacitat d’autorrealització, introduint en la societat els elements (welfare, difusió del coneixement, igualtat d’oportunitats, control de l’organització del treball) que superin les contradiccions i les falles del capitalisme i de l’economia de mercat“.
:
Ell però, opta per una perspectiva "que considera que el socialisme és un moviment que succeeix. No en trobarem una definició que plagui a tothom, ni un model final de societat sobre el que coincidir, però sabem que sempre que en el món hi ha desigualtat, injustícia i manca de llibertat, existeix i existirà quelcom (un “principi energètic”, una força o funció històrica), de caràcter persistent i recurrent, que s’oposa a l’opressió, les desigualtats i la injustícia, i que aspira a una sociedad igualitària, lliure i solidària. Des d’aquesta perspecitva, el socialisme representa un moviment persistent en la que homes i dones, actuant junts, construeixen béns comuns, combaten els efectes no desitjats de les accions individuals, i tracten de construir la sobirania col·lectiva. Aquest moviment general de multitud de dones i homes, en diferents èpoques i diferents països, s’identifica per nosaltres amb el terme de socialisme."
:
Il·lustració: Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto stato (1901).
:
Publica un comentari a l'entrada