dimarts, de març 28, 2006

Baixa el flux d'immigració

Ha fet bé l'Oriol (a la foto) d'indignar-se i respondre el diputat conservador Joan López que, amb la barra que el caracteritza, ha hagut de sortir al pas avui de mentides ien tota regla en matèria d'immigració. ja ho vam pensar que el PP miraria de distreure el personal per no fer front a la seva nefasta política d'immigració, que portà a l'increment de la il·legalitat a Espanya.
:
De fet, amb el nou govern espanyol aconsegueix el doble ojectiu de fer disminuir l'arribada d'immigrants a Espanya i d'augmentar el flux d'ajut als seus països d'origen.
:
La política del Govern Zapatero sobre immigració es basa en quatre eixos:
:
1. Ajudar els països dón vénen els immigrants contribuint al seu desenvolupament a través de l'Ajut Oficial al Desenvolupament.
:
2. Vincular la permanència d'inmigrants a Espanya a l'existència de un contracte laboral i per tant d'una feina que els permeti guanyar-se la vida i residir legalment a Espanya.
:
3. Augmentar el control a les fronteres i la col·laboració internacional per evitar fluxes migratoris il·legals.
:
4. Perseguir i detenir les xarxes d'immigració il·legal .
:
Ara paguen impostos
:
550.000 altes a la Seguretat Social, derivades del procés de normalització de treballadors estrangers que ha dut a terme el Govern han passat de restar de forma il·legal (ells i els seus familiars, en molts casos9 a que tinguin un contracte de treball i que resideixin regalment a Espanya, així com que contribueixin al finançament dels serveis públics a través de pagament d'impostos.
:
Això no ha estat pas gratuït. En un sol any, el Govern Zapatero ha multiplicat per 16 els recursos que destinava a l'acollida, la integració inaba a la acogida, integración i reforç del sistema educatiu pels immigrants. El 2004 s'hi destinaven 7,6 milions d'euros, el 2005 es passà als 120 milions de euros, contrinuint per primera vegada als esforços de comunitats autònomes i ajuntaments, i el 2006, la xifra puja fins a 182,4 milions d'euros
:
Baixa l'arribada d'immigrants
:
El 2005 es va reduir un 25% (respecte el 2004) el nombre d'immigrants arribats en pastera a a España, gairebé 4.000 persones menys, essent a Canàries d'un 43% menys. El total d'immigrants arribats durant el 2005 en pasteres va ser de 11.781 persones. La xifra més baixa des de 1999. El nombre de cadàvers va reduir-se un 70%. Embarcaciones
:
A través de fronteres (aeropuorts i ports), el nombre d'immigrants il·legals rebutjats a les fronteres exteriors espanyoles, el 2005 augmentaren un 35%, lo cual reflecteix una significativa millora dels nostres controls fronterers. A la línia de França també s'ha reduït pressió migratòria, com ho demostra el descens de readmissions sol·licitades per Espanya a França d'un 37,5%, respecte a 2004.
:
En aquest sentit, ha estat clau la desarticulació de 333 xarxes relacionades amb la immigració il·legal, amb 1469 detencions, al llarg de l'añy 2005. També ho ha estat la col·laboració amb les policies dels països d'origen: Marroc, Romania i Bulgària, alhora que s'ha incrementat el nivell de participació d'Espanya en operacions conjuntes internacionals sobre el pas fronterer dels aeroports de Nickelsdorf (Àustria) i els de París, Àmsterdam i Lisboa. I es manté, a més, un continu control sobre el tren Milà-Barcelona.
:
Ajut al desenvolupament.
:
Davant l'increment del flux recent a Canàries de perosnes procedents de mauritània, el Govern ha intenisicat la relació amb aquest país per mirar d'aturar-ho des del seu origen. de fet, en aquests dos anys, el Govern Zapatero ha incrementat un 6"% l'ajut al desenvolupament, passant de 1.970 M€ el 2004 als 3.200 M€ d'anguany. Al nord d'Àfrica i a l'Àfrica Subsahariana hi ha previst que s'hi destinin gairebé 600 milions d'euros, xifres a les que caldrà sumar les aportacions d'Espanya a través d'organismes multilaterals.
:
No vull acabar sense esmentar l'esforç que fa l'Ajuntament de Mataró, un dels que destina, en proporcó, més diners del seu pressupost a l'ajut a països en vies de desenvolupament. Si veniu el dia 7, en parlarem.
:

3 comentaris:

Ferran Caballero ha dit...

Estic d'acord amb els suposats punts de la política d'immigració del PSOE (suposats perquè no en sé prou com per acceptar que siguin de debò). De totes maneres no hem d'oblidar que el problema no és que augmenti o disminueixi la il·legalitat sinó, com apunta de fet el primer punt de la política d'immigració, que disminueixi la immigració i que no ho faci per tenir unes més altes barreres sinó per manca de necessitat.

Pedro ha dit...

Aquests immigrants paguen a la seguretat social, però també reben.
L'estat del Benestar se sustenta en una classe mitja forta i no està clar si la nova immigració afavoreix o no la redistribució de la riquesa.

Ramon Bassas ha dit...

- Ferran
Tot el que dic són dades oficials. Però tens raó que un dels fronts, si bé no lúnic, és actuar on es produeix el desequilibri.

- Pedro
Avui es publicava la notícia que la incorporació dels immigrants a la Seguretat Social assegura per molts més anys dels previstos els superàvits a la seva caixa. També sembla evident que el creixement per sobre dels països de l'OCDE que té Espanya es deu a la introducció d'aquesta nova força de treball. per això é simportant que no hi hagi bossa d'immigrants il·legals i sense control com hi havia en els governs del PP.