diumenge, de març 12, 2006

Ciutat cívica, ciutat per viure *

El civisme, un repte
:
L’objectiu de l'Ajuntament per impulsar el civisme a la ciutat té quatre vessants: educació, sensibilització, la reparació dels danys provocats pels actes vandàlics i, finalment, l’activitat sancionadora o reparadora. La majoria de ciutadans som conscients dels perjudicis que provoquen certes accions com les pintades a les parets, l’abandonament de vehicles a la via pública i un llarg etcètera. Malgrat tot, hi ha una petita minoria de ciutadans que no ho entén i això ens perjudica a tots. És aquest el motiu pel qual es va posar en marxa l’Ordenança pel Civisme.
:
Quan l’educació i la sensibilització no funcionen
:
L’Ordenança, junt amb altres normes, pretén ser un contracte de bona ciutadania. Qui no ho respecti, ja sap el que li espera. Els actes o denúncies durant el 2005 han estat 3.137, fets a través de diferents serveis de l'Ajuntament. Els motius més habituals de sanció són la possessió o consum de drogues a la via pública (sovint, el nucli del segrest de l'espai públic que volem combatre), fins l'abocament de residus, l'abandonament de vehicles, les molèsties per soroll, les defecacions (animals i humanes), les pintades o els insults. Malgrat tot, en cas d’infracció lleu, les sancions econòmiques poden ser commutades per altres tasques alternatives. El fet que les administracions públiques governades per l'esquerra prenguin partit pels límits (incloses la Llei del Tabac o el carnet per punts), trobo que és una gran oportunitat per demostrar que certes obligacions cíviques no tenen res a veure amb ser de dretes o d’esquerres, sinó de ser o no ciutadans.
:
El Consell de Ciutat implicat en el civisme
:

Recentment els membres del Consell de Ciutat van debatre la situació del civisme a la ciutat, els avenços que s’han produït i què es podria millorar. Van fer un seguit de suggeriments que poden ser incorporats, si s’escau, al Pla d'acció per al Civisme. És una gran oportunitat.
* Article al butlletí municipal MesMataró (març 2006), com a portaveu socialista.
Fotos: Quico Melero, Xavier Cugat. Font del quadre: ordenances municipals.
:

Cap comentari: