divendres, de setembre 18, 2009

Debat sobre la prostitució: una aportació (2)


Deia ahir que avui parlaria sobre quina és l'aportació que, de moment, es fa des del PSC a aquest fenomen, amb en benentès que caldrà aproximar posicions i trobar com resoldre algunes coses, no sé si totes, que atorguin dignitat a les dones que s'hi dediquen, principalment. Posicions entre els diversos partits, posicions entre els mateixos socialistes i posicions entre aquelles persones que viuen més directament aquest problema.
:
Avui us poso més amunt el power point que ha preparat el PSC per explicar el treball fet fins ara i des del quan ens agradaria inicar aquest diàleg.
:
D'altra banda, com sabreu, el Govern espanyol va aprovar el Pla Integral contra la tracta d'éssers humans amb fins d'explotació sexual el passat 12 de desembre, una novetat en aquest àmbit que pretén desenvolupar un conjunt de mesures concretes, 62, sota tres eixos: Assistència i protecció a les víctimes, lluita contra les xarxes, màfies i proxenetes i, per últum, prevenció, sensiblilització, conscienciació i coordinació.
:
Així, el gener d'aquest any es va crear un grup interministerial, pel març es va dotar de fons per la protección i ajuda social de les dones i nenes víctimes, amb 2 milions d'euros, el juliol es va crear el Fòrum Social contra la Tracta entre l'administració i entitats, etc... Mentretant, el Goern està preparant una sèrie de reformes legals: que es diferenciï la tracta del tràfic de persones al Codi Penal, amb àmplies possibilitats de comís que financiïn un fons contra les víctimes; també canvis a la Llei d'Estrangeria introduint les ratificacions d'acords internacionals que s'han signat darrerament, mesures cautelars a la lei d'Enjudicament, etc...
: