dissabte, de setembre 26, 2009

Tres Roques

:
Avui hem inaugurat el centre de formació permanent Tres Roques, al barri de Credanyola, a Mataró, acompanyats del conseller Joaquim Nadal. El centre és resultat, d'una banda, del projecte compartit pel conjunt del barri per millorar a fons la seva capacitat de cohesió, formació i habitabilitat (el Pla Integral) i, de l'altra, de l'impuls que hi va significar l'atorgament d'un dels ajuts de la Llei de Barris, en la seva segona convocatòria.
:
Des del Govern hem insistit molt que aquest no és un equpament de barri, sinó un equipament de ciutat al barri. Els destinataris són el conjunt de ciutadans que, tal i com ha estat en la dotació de biblioteques, poliesportius o altres equipaments, tenen el conjunt de la ciutat com a prestadora de serveis de centralitat, cosa que no està gens renyida en fer del centre, del centre de Mataró, un lloc de referència local i comercal quant a la vida cívica, cultural i comercial.
:
També hem insistit que, si alguna mena d'equipaments públics tenen especial sentit al món d'avui, són els formatius, els que atorguen més capacitat de coneixement (i, per tant, d'amplitud de mires i d'oportunitats -també de sofriment diria l'autor del Cohèlet-) als ciutadans. Per a l'economia és clau, però no tan sols per a l'economia. La versatilitat de l'oferta formativa indica quina és la voluntat integral de la formació que s'hi impartirà. Per molts anys. I molta sort.
: